OrbitArena finner kandidater som passer bedriftenes behov

avisside

Faksimile fra Romerikes Blad.

- Det har blitt mer status å jobbe innen helse, renhold og dagligvarebransjen under koronapandemien, sier Elin Nystad, personal- og fagansvarlig i OrbitArena til Romerikes Blad. Bedriften formidler mange til jobb, selv om arbeidslivet har blitt tøffere.

- Vi har et krav på oss til å få minst halvparten av dem som kommer til oss tilbake i jobb. Det har vi klart med god margin og ligger på topp i landssammenheng, sier administrerende direktør Hanne Ulsletten til avisen. Etter at pandemien traff flyplassregionen hardere enn de fleste andre steder i landet, kan framtida se annerledes ut. Det er beregnet at ledigheten i Norge vil ligge på 5,9 prosent i 2021.
- «Etter korona-arbeidsmarkedet» vil nok stabilisere seg på en høyere prosent her, tror Ulsletten.
Likevel er de fleste bransjene OrbitArena rekrutterer medarbeidere til, fortsatt oppe og går, som skole- og barnehage, dagligvarebransjen, helse og renhold.
- Pandemien har gitt det å jobbe i matvarebutikk og innenfor renhold og helse en statusheving. Man ser hvor verdifulle disse medarbeiderne er for samfunnet. Det er positivt. Renhold vil det i hvert fall ikke bli mindre behov for framover, sier Elin Nystad, personal- og fagansvarlig i OrbitArena til Romerikes Blad.

De ser likevel en fare i at de som har hull i CV-en og har vært utenfor arbeidslivet en stund, taper i kampen om jobbene når det blir større konkurranse om arbeidsplassene.
Løsningen er en tett dialog og et godt samarbeid med det private næringslivet hvor bedriftene ser at OrbitArena, som jobber på oppdrag fra Nav, finner gode kandidater til de behovene bedriften har.
Selskapet har drevet arbeidsformidling i over 50 år etter at det ble etablert i 1968.

- Vi har endret oss veldig gjennom årene. Det er for eksempel viktig nå at vi sjekker arbeidsmarkedet kontinuerlig for å være oppdatert på hvilken kompetanse det er behov for og bidrar til å omskolere ledige slik at de får etterspurt kompetanse.
- I det nye arbeidsmarkedet etter pandemien med økt konkurranse om jobbene, kan de som har vært ute av arbeidslivet havne bakerst i køen, sier Hanne Ulsletten.
Det er her selskap som OrbitArena kommer inn og kan åpne en dør inn i arbeidslivet for eksempel gjennom arbeidspraksisordninger.
- Dessverre opplever vi at det er vanskeligere å rekruttere til stillinger i det offentlige enn det private næringsliv, blant annet på grunn av regelverket som sier at alle stillinger skal utlyses. Er stillingen først lyst ut, når de som har vært ute av arbeidslivet en periode sjelden opp i konkurransen.

Hun tror de som mister jobben på grunn av ringvirkningene etter pandemien kan måtte være innstilt på å ta jobber i en for dem helt ny bransje.
- Mange må nok være innstilt på å omskolere seg, pendle eller flytte dit arbeidsplassene er.
- Hvor ser dere behov?
- Transport, matvarehandel, helse- og omsorg, landbruk, hagesenter, butikk, hobby- og fritid og bygg og hjem, kan være eksempler.
Bransjene som er hardest rammet av permitteringer
Innen reiseliv og transport er 24 prosent av arbeidsstyrken registrert som permitterte hos NAV. Butikk- og salgsmedarbeidere og servicenæringen er også hardt rammet, skriver avisen.