Arbeid & Inkludering

Innhold

Høyaktuelt studium i karriereveiledning

illustrasjon valg

Studiet er særlig tilpasset det å veilede personer til å ta gode karrierevalg.

- Studiet gir et overordnet blikk, et nytt språk og en bevisstgjøring i hvordan vi kan jobbe med karriereveiledning og karrierelæring i vår bransje, sier fagsjef Anne Rita Kvernmo fra Spir Oslo. Sjekk ut Karriereveiledning (15 stp) ved Høgskolen i Lillehammer.

Karrierelæring og karrierekompetanse er sentrale begreper i moderne karrierveiledning. Arbeidsmarkedet er i kontinuerlig endring, og formell kompetanse på dette feltet vil trolig i stadig større grad bli etterspurt.

Dette er et praksisnært tilbud for dem som ønsker å utvikle metoder og aktiviteter for å arbeide med karrierekompetanse og karriereveiledning. Gjennom en kombinasjon av faglig input og lokalt forankret utviklingsarbeid, er siktemålet at studentene utvikler evner til kritisk å vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen praksis. Studiet har som mål å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med deltakere innenfor rammene gitt for ulike tiltak.

Studiet er, med sin innretning mot en faglig og metodisk fordypning i karrierekompetanser og karrierelæring, unikt i norsk sammenheng.

 

- Studiet ga nye ideer til å jobbe med karrierekompetanse

- Studiet gir et overordnet blikk, et nytt språk og en bevisstgjøring i hvordan vi kan jobbe med karriereveiledning og karrierelæring i vår bransje, sier fagsjef Anne Rita Kvernmo fra Spir Oslo.

Hun deltok på fjorårets studie i Karriereveiledning på Lillehammer sammen med en teamleder og to jobbveiledere i Spir Oslo. At de var flere som deltok fra samme bedrift var svært nyttig, felles jobbing både under og etter studiet. 

- Studiet ga ideer til videre arbeid med karrierekompetanse, som er hovedfokus på opplæring i bedriften vår i 2020. Planlagte fagdager er imidlertid stoppet av Korona, men vi forsøker å digitalisere mest mulig.

- Å jobbe med karrierekompetanse handler ikke om å nå detaljerte læringsmål, men heller å legge til rette for å utforske dilemmaer. Dette perspektivet åpnet seg på studiet. Det har gjort at vi har reflektert litt annerledes rundt karriereveiledning og andre karrierelæringsaktiviteter. Å utforske dilemmaer er noe som er gjenkjennelig for den enkelte deltaker, uansett hvilke utfordringer og behov som ligger til grunn. 

- Studiet var godt forankret i teori, og ga også et spennende innblikk i hva som skjer på overordnet nasjonalt nivå, med kvalitetsrammeverket for karriereveiledning som Kompetanse Norge jobber med på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Søknadsfrist 1. juni.

Mer informasjon finner du her.