Legger til rette for flere VTA-plasser

Veronica fikk besøk av statsråden på jobb

Barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøkte Veronica fra OsloKollega som jobber på Nordstrand Arena.

Veronica (25) viser Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) rundt i Storstua på Nordstrand Arena. Gjennom VTA-tiltaket hjalp OsloKollega henne å få jobb i servicebransjen, som hun håpet på.

I årets statsbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltaket, varig tilrettelagt arbeid (VTA), med 39 millioner. Det tilsvarer om lag 300 nye plasser til mennesker som vanligvis faller utenfor det vanlige arbeidslivet.

Veronica, som ikke ønsker å stå frem med etternavn, har selv en VTA-plass. Hun sier til Dagen at hun ventet i over et og et halvt år på å få jobb.

- Det var veldig kjedelig å bare gå rundt hjemme. Jeg gikk egentlig bare og ventet på at telefonen skulle ringe, og at jeg fikk tilbud om en jobb, sier Veronica.

Da telefonen endelig ringte var gleden stor, forteller hun. 25-åringen fikk en jobb i servicebransjen slik hun håpet på. I Storstua på Nordstrand jobber hun blant annet med matlaging, bestillinger, servering og å hjelpe kunder.

- Nå har vi økt kraftig de siste årene. I 2013 var det bare 9000 plasser, mens nå er det 11 400. Det har vært et viktig løft, men vi vet at det fortsatt er en stor utfordring og flere som blir uføretrygdet. Derfor kommer dette til å bli en prioritet fremover, sier statsråden.

Ropstad forteller at varig tilrettelagt arbeid er en viktig prioritet for KrF.

- Arbeid gjør frisk, og det betyr så mye for oss alle. Man får kollegaer og blir inkludert i samfunnet på en annen måte. Så må vi også legge til rette for dem som er uføre og ikke kan arbeide så de skal ha et meningsfullt liv uten arbeid, sier han til Dagen.

Målet for årene som kommer er å trappe videre opp for å møte behovet.

- Er de 300 nye plassene i skjermede bedrifter eller i ordinært arbeidsliv?
- Begge deler. Noen av plassene er for dem som har behov internt i bedriften, men det er et mål å få flere ut i ordinære virksomheter, sier Ropstad.

Verdifull ressurs

Veronica er ansatt i Storstua av OsloKollega, som er blant Oslos største Arbeids- og inkluderingsbedrifter. De har i dag 106 VTA-plasser. Direktør for tilrettelagt arbeid og utvikling, Hanne Islund, sier det er flott med 300 nye plasser, men at de gjerne skulle hatt enda flere.

- Det er kjempeviktig, men det er et stort behov for flere. Alle har rett til arbeid og til å utvikle sin kompetanse. Det er grunnleggende menneskeverd og riktig ting å gjøre, sier Islund.

- Vi vi OsloKollega har i mer enn 10 år jobbet for å få VTA ansatte ut i ordinært arbeidsliv og 30% av våre VTAere er i dag ute ordinært. Dette fordi vi erfarer at mange er klar for det og vi får uendelig mange tilbakemeldinger om at de representerer en verdifull ressurs for arbeidsplassen sin. For oss er dette også et ledd i vår målsetting om at alle VTA ansatte har rett til kontinuerlig utvikling og å få påfyll av kompetanse og nye karriereferdigheter. Når det er sagt ser vi også at det er avgjørende med et tett samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidsinkluderingsbedriften, sier hun.

 
- Bra for samfunnet

Therese Lunde, daglig leder av Storstua, har alltid vært opptatt av arbeidsinkludering.

- Å bidra til å gjøre mennesker gode er bra for samfunnet. Jeg synes det er viktig å formidle til andre arbeidsgivere at det er bra for Norges samfunnsøkonomi at de er med på dugnaden. Jeg tror flere kan ha fått et negativt inntrykk, men dette er mennesker som ønsker å arbeide og gjør en grundig jobb.

Lunde synes det er positivt at det er fokus på arbeidsinkludering, og håper at regjeringen vil legge til rette for enda flere VTA-plasser fremover.

- Det er så stort behov, og så mange er i kø og venter på en plass, sier Lunde.

- Krevende situasjon

Ifølge Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger regjeringen opp til et historisk høyt nivå av VTA-plasser, fordi de vet at det å ha en jobb er verdifullt for folk.

- Dette bidrar til bedre inkludering i arbeidslivet, skriver han i en e-post, og legger til:

- Vi er i en krevende situasjon hvor arbeidsmarkedet er svekket. Da er det spesielt viktig at utsatte grupper ikke skyves lenger unna arbeidsmarkedet, men heller inviteres inn.