Kindereggeffekt i Arendal

Oppslag i Agderposten

Faksimile fra Agderposten.

Besøksverter fra arbeid og inkluderingsbedriften Durapart legger til rette for at pårørende kan møte beboere på en trygg måte. Dermed bygges karrierer samtidig som institusjonen avlastes, og folk får møte hverandre.

Tone Worren Kløcker, seniorrådgiver i stab helse og levekår/folkehelsekoordinator i Arendal kommune, forteller til Agderposten at en kartlegging i kommunen viste at det ville bli ressurskrevende å legge til rette for besøk på omsorgssentrene. Monica Volden Sivertsen, som er leder for forretningsutvikling i Durapart, tente umiddelbart på ideen om de kunne skaffe motiverte og egnede personer til å tre inn i oppgaven som besøksverter.
– Oppdraget passet veldig fint for oss. Vi visste vi hadde kandidater som passet godt, forteller hun til Agderposten.
Dermed ble det satt i gang en rekrutteringsprosess med intervjurunde for å finne de riktige kandidatene. To av dem som ble rekruttert er Jarle Brekke Steen Haaland og Kirsten Gundersen. Haaland jobber nå ved Røed bo- og omsorgssenter, mens Gundersen jobber ved Saltrød bo- og omsorgssenter. Begge ønsker seg inn i helsevesenet.
– Jeg har jobbet som pleier tidligere og ønsker meg tilbake. Det er fint å få en fot innenfor igjen. Det er en boost å være tilbake, smiler Gundersen.
– Jeg synes dette virket interessant. Arbeidet er innen et område jeg har jobbet med tidligere, så da takket jeg ja, sier Haaland og føyer til:
– Det er veldig givende å være med på å gi mulighet for at beboere og pårørende kan treffes gjennom besøk. Samtidig avlaster vi dem som jobber slik at de kan jobbe med sine arbeidsoppgaver. Det er en veldig god opplevelse!
Avdelingsleder på Saltrød bo- og omsorgssenter, Vigdis Langemyr, legger ikke skjul på at hun verdsetter den hjelpen de nå har fått med besøksvert.
– Ett besøk i uken per beboer tilsvarer 17 arbeidstimer, sier hun til avisen.
Når de nå har egen besøksvert, kan de andre ansatte bruke timene på de andre arbeidsoppgavene.