Kan bidra i ekstra karrierveiledningsløft

Publisert

Svetlana Rotaru

Svetlana Rotaru er leder for utvikling ved Astero i Molde.. Hun mener AI-bedriftenes kompetanse på karrierveiledning bør benyttes for alt det er verdt. - Bransjen vår har over 50 års erfaring med karriereveiledning og bistand i omstillingsprosesser som hjelper folk til å se nye muligheter i arbeidslivet, sier hun.

Stortinget ønsker mer satsing på karrierveiledning i forbindelse med pandemien. Bransjen kan med sin kompetanse være aktuell samarbeidspartner for fylkene, slik den i dag er i Møre og Romsdal.

De offentlige karrieresentrene i alle landets fylker tilbyr gratis karriereveiledning og rådgivning til alle over 19 år.  Dette tilbudet har fått ekstra aktualitet i forbindelse med koronasituasjonen og økende arbeidsledighet. Stortinget har bevilget 250 millioner kroner ekstra til kompetansetiltak i regi av fylkene, og hvor karriereveiledning er nevnt spesifikt. Det er opp til de ulike fylkene hvordan man vil bruke de ekstraordinære midlene for å kunne tilby dette, men det vil kunne bli relevant å samarbeide med andre kompetansemiljø for å kunne håndtere svingningene i innsøket.

 

God kvalitet

Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper i dag tjenesten karriereveiledning for voksne av arbeid- og inkluderingsbedriftene i fylket.
- Fylkeskommunen har som målsetting at ingen i fylket skal ha mer enn en times reisevei for å motta karriereveiledning, forteller rådgiver Hilde Meringdal ved utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det får man til ved at AI-bedriftene fra Furene i Volda til Varde i Kristiansund tilbyr dette. Bedriftene får betalt per gjennomført veiledning eller kurs.
- For fylkeskommunen har dette vært en økonomisk effektiv finansieringsmodell samt at tilbudet har god kvalitet, det ser vi ut fra brukerundersøkelser som kontinuerlig blir gjennomført av Kompetanse Norge, sier Meringdal.

 

Bistår mennesker i omstilling

Svetlana Rotaru, leder for utvikling ved Astero i Molde mener at bransjens kompetanse på karriereveiledning kan være særlig relevant i forbindelse med økt arbeidsledighet ved Korona, i tillegg til at det finnes arbeid og inkluderingsbedrifter over hele landet som kan bli med på å ta unna i tider med høy pågang.

- Bransjen vår har over 50 års erfaring med karriereveiledning og bistand i omstillingsprosesser som hjelper folk til å se nye muligheter i arbeidslivet. Dette vil være ekstra aktuelt for personer som har blitt ledige som følge av Korona og som skal rette seg mot nye bransjer. Tjenesten vi i dag leverer til fylkeskommunen blir ofte brukt av ungdom, spesielt mot utdanningsvalg. Samtidig som vi treffer mange jobbskiftere som ønsker å få kartlagt sine muligheter i arbeidsmarkedet. Fylkeskommunen har også et samarbeid med Arbeidsrådgivningskontoret i NAV. Ofte kan karriereveiledning da være en tjeneste som leveres tidlig i en sykemeldingsfase hvor jobbskifte er nødvendig, sier hun.
Foreløpig har det ikke vært noen Koronaeffekt på bruken av karrierveiledningstjenesten i Møre og Romsal, men Rotaru tror det kan være aktuelt for mange. Hun tror at bransjen med sin kompetanse bør være en relevant samarbeidspartner for fylkene.
- Vi leverer digitale tjenester allerede i dag og jeg tror at etterspørselen på dette feltet vil øke betraktelig, sier hun.