Imponert over Velles resultater

Tønsberg blad om Velle

Stortingspolitikerne Lene Westgaard-Halle og Kårstein Eidem Løvaas ble begeistret for Velles resultater. Faksimile fra Tønsberg Blad.

Nylig fikk Velle Gruppen besøk av stortingspolitikerne Lene Westgaard-Halle og Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre. De lot seg imponere av resultatene, skriver Tønsberg Blad.

- Vi bør få med oss arbeid- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hit. Og Mudassar Kapur, som er leder av finanskomiteen på Stortinget, slik at dette også blir en del av den finanspolitiske tenkningen, mente Løvaas.

Meningen med virksomheten er ikke å gjøre eierne rike, men å hjelpe folk som har falt utenfor utdanning og arbeid inn i arbeidslivet ved å bygge kompetanse. Mange av deltakerne er folk som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne eller trenger et annerledes tilrettelagt opplæringsløp enn en vanlig yrkesfaglig utdanning via videregående skole.

- I 2019 omsatte vi for ca. 110 millioner kr og hadde 100 ansatte. 106 jobbsøkere fra Nav var inne i arbeidsforberedende trening (AFT) og kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA), sier Hjertø.
- Vi hadde også inne ca. 50 på introduksjonsprogrammet for minoritetsspråklige, og 24 OKTAV-plasser, forteller Hjertø. OKTAV er individuell fagopplæring for ungdom. 14 elever var inne på teknisk-allmennfaglig linje (TAF), som både gir fagbrev og generell studiekompetanse. Opplæringen hos Velle er preget av en mer praktisk tilnærming enn i videregående skole.
- Ni av ti som er inne hos oss for å ta fagbrev består, sier produksjonssjef Rune Gjersøe til Tønsberg Blad. Folk med fagbrev er generelt sterkt etterspurt i dagens norske arbeidsmarked, og flere av dem som går ut etter fullført fagutdanning hos Velle kan velge mellom flere jobbtilbud.