Har satt seg mål om å bli Norges viktigste integreringskanal

#205

Per-Ole Torvund, Head of Recruitment and Employer Branding I ISS, og Marianne Grimsøen, HR-manager Learning and Development, Diversity and Inclusion i ISS.

For ett år siden sto konsernsjefen i ISS, Carl-Fredrik Bjor, på scenen under norsk lederkonferanse og meddelte at ISS skulle bli Norge viktigste integreringskanal. Arbeidet med å inkludere flere er godt i gang og de er allerede i norgestoppen, blant annet gjennom Ringer i Vannet.

Få i Norge har satset mer på rekruttering av folk med hull i CV-ene gjennom Ringer i Vannet enn ISS. Konsernet har i dag 11.000 medarbeidere med 126 forskjellige nasjonaliteter, og er en aktiv arbeidsgiver med tanke på mangfold og inkludering.

- Vi har mulighet til å gjøre mer

Denne uken var Per-Ole Torvund, Head of Recruitment and Employer Branding I ISS, og Marianne Grimsøen, HR-manager Learning and Development, Diversity and Inclusion i ISS, på plass under samlingen av næringslivkontakter i Arbeid- & Inkludering-bedriftene.

- Vi har gjort mye allerede. Vi har blant annet hatt samarbeid med Ringer i Vannet helt fra starten av. Vi har inngått et samarbeid med Giva a Job, vi har jobbet aktivt med Globale Bærum og lignende. Vi gjør mye, men vi tenker at vi har faktisk– med et selskap med 11.000 ansatte – mulighet til å gjøre enda mer, sier Torvund.

Enkelte av initiativene ISS jobber med:

  • Fra nybosatt til nyansatt: Fly flyktninger mulighet til å oppnå fagbrev og fast jobb i samarbeid med Trondheim kommune.
  • Språkopplæring: Tilby språkopplæring til ansatte. Det å kommunisere godt er en forutsetning for å lykkes på jobb.
  • Globale Bærum og Spire og Gro: Gi flyktninger mulighet for jobb i Oslo og Bærum i samarbeid med Globale Bærum.
  • Strategisk samarbeid med kunde: En felles plattform for å ivareta felles samfunnsansvar.
  • Arbeidspraksis/tiltaksplasser/rekrutteringskanal: Gi mulighet for arbeidspraksis for mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet.
  • Give a Job: Norges største inkluderingsarena hvor ulike arrangementer skaper sosiale koblinger mellom næringslivet og nye borgere.
  • Yrkes-kompetanse: Etablere kompetansebevis for praktisk erfaring felles for bransjen.
Kompetanse

I sitt samarbeid med blant annet Ringer i Vannet, tilbyr ISS praksisplasser med mulighet for jobbtrening eller jobbtilvenning for mennesker som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet. Praksisperioden har fokus på arbeidslivstrening og teoretisk og praktisk fagopplæring. Målet er at kandidatene får et fagbrev og får en fast ansettelse hos ISS eller en annen bedrift.

- Vi har fokus på kompetanse. Det å gi økt kompetanse er en veldig god vei ut fra utenforskapet,  men vi ønsker et samarbeid både for å finne de rette kandidatene og for nødvendig støtte underveis i prosessene,sier Torvund.

- Å legge til rette for mangfold er viktig for oss. Vi ser at det skaper verdier, det skaper en kraft som kan hjelpe oss videre, sier Grimsøen.

- ISS er en motor i Drift- og Service-bransjene. De er også en motor i det som har med inkludering og integrering å gjøre. Når næringslivskontaktene i medlemsbedriftene innen Arbeid & Inkludering er samlet for å utveksle erfaring om inkludering, så er det på sin plass at ISS står på scenen, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for Drift og Service i NHO Service og Handel.