Faglige input og inspirasjon under heldigital konferanse

konferanse

Spennende foredrag under årets Fagkonferanse.

250-300 personer fulgte denne uken Fagkonferansen, som under strenge smittevernsrestriksjoner ble gjennomført fra et studio på Grønland i Oslo. – Tilbakemeldingen viser at konferansen var vellykket. Vi savner selvfølgelig alle å møte hverandre fysisk, men de digitale mulighetene gir også stor fleksitibilitet, sier direktør Kenneth Stien.

Arbeidsinkludering i og i kjølvannet av korona preget naturlig nok konferansen, og ikke minst var dette et tema seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Arbeids- og Velferdsdirektoratet pekte på. Det gledelig er at både Nav og bransjen ser at formidlingen til jobb fra tiltak som Arbeidsforberedende trening er mer positive enn forventet i år. Det viser at Nav og bransjen jobber godt sammen med næringslivet for å åpne dørene for personer med nedsatt arbeidsevne i dette tiltaket.
Uavhengig pandemien, men kanskje forsterket av den, er det et tydelig signal fra både myndighetene og seniorøkonom Simen Markussen at behovet for kvalifiserende tiltak som gir formell kompetanse kommer til å øke framover. Dette ble understreket også av arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO. Hun pekte samtidig på at arbeid- og inkluderingsbransjen gjennom Ringer i Vannet – metodikken har lagt et grunnlag for samspill med næringslivet som gir et godt utgangspunkt for at man også vil lykkes med arbeidsinkludering framover. NHH-professor Bram Timmermans, som er i en forskergruppe ved Handelshøyskolen for å se på Koronaens effekt på norsk arbeidsliv. Her ser man at Koronaen har en akslererende effekt på alle markante utviklingstrekk som økt digitalisering og krav til kompetanse.
Navs IT-direktør Jonas Slørdahl Skjæpe tegnet et spennende bilde av hvordan NAV ønsker å utvikle sin plattformstrategi for digital samhandling mellom NAV, bruker og f.eks tiltaksarrangører. Dette er utviklingsarbeid med høye ambisjoner.
Konferansen hadde også foredrag mer til refleksjon og ettertanke med Mímir Kristjánsson og forfatter Maja Lunde, og flere relevante miniseminarer.