Ekspertbistand

#205

Karoline Midtskog og Lena Sneve iFokus Fotograf: Arbeid & Inkludering

På NHO Vestfold og Telemark sitt frokostseminar om ekspertbistand var både bedrifter, NAV arbeidslivssenter og tilbydere, samlet for å lære og dele informasjon. Vår medlemsbedrift iFokus informerte om hva ekspertbistand er, og hvilken nytte tjenesten har for bedriftene.

NHO Vestfold og Telemark oppretter en oversikt for sine medlemsbedrifter over hvilke leverandører som finnes i deres region. Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter, som leverer Ekspertbistand i Vestfold og Telemark, til å ta kontakt med regionskontoret og bli registrert i leverandøroversikten. 

NHO sentralt har informert oss om at det var planlagt frokostseminarer i alle regioner, men at de ble lagt på is på grunn av Covid 19. Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter, med erfaring fra å levere Ekspertbistand/Funksjonsvurdering, å ta kontakt med sitt regionskontor for å bidra til at det arrangeres liknende samlinger i hele landet. 

Det er fra NAV sin side informert om at det er benyttet maks 10 % av de 50 mill.kr. som er budsjettert med for i år. Her er det rom for å gi viktige tjenester til mange sykmeldte.

Klikk her for å lese om dette på nettsidene til NHO Vestfold og Telemark

Hvis du jobber i en medlemsbedrift kan du også finne presentasjonen til iFokus på våre lukkede medlemssider