Dugnad og garantier løser ikke uførefloken

DN faksimile

Faksimile DN

Inkluderingsdugnad, jobbgarantier eller aktivitetsplikt gir uttrykk for offensiv vilje, og det er kanskje salgbart. Men så lenge det ikke kobles med en mer forpliktende innsats for å gi folk oppfølging i tide, forblir det mer stilig innpakking enn reelt innhold, skriver direktør Kenneth Stien. Han etterlyser kraftigere satsing på arbeidsmarkedstiltak.