Arbeid & Inkludering

Innhold

Bedriftseksempler på tiltak vedrørende Coronaviruset

Medlemsbedrifter gjør nå flere tiltak vedrørende Coronaviruset. Her er noen konkrete eksempler:

Eksempel 1:
 1. Alle veiledere på hjemmekontor. Veilederne vil følge opp tiltaksdeltakere via telefon eller videosamtaler. Dersom det er behov for møte mellom veileder og tiltaksdeltaker skal veileder forsikre seg om helsetilstanden til tiltaksdeltaker. Målet vårt, til tross for en noe spesiell situasjon, er at vi i best mulig og størst mulig grad skal ivareta deltakerne.
 1. Vi har innført besøksforbud på alle våre lokasjoner unntatt vår butikk. Vi opprettholder aktiviteten for våre VTA ansatte inntil annen beskjed foreligger fra overordnet myndighet.
 2. All ekstern møtevirksomhet opphører med umiddelbar virkning. Kun begrenset intern møtevirksomhet. Møtevirksomhet gjennomføres på digitale plattformer.
 3. Arbeidsledere i våre læringsarenaer (VTA) fortsetter som før. Vi følger FHI og kommuneoverlege sine anbefalinger.
 4. Felles lunsj opphører
 5. Forsterket renhold i alle fellearealer. Ekstarordinære tiltak i vaskeriet.

 

Eksempel 2:
 1. Reiser
  • Flyreiser i regi av bedriften skal stanses umiddelbar virkning.
  • Reiser i privat regi meldes til nærmeste leder slik at vi har oversikt.
   • Med planlagt reiseaktivitet menes alle utenlandsreiser samt innenlandsreiser med fl.
   • Leder oppsummerer for Ledergruppa som fortløpende vurderer evt nødvendige tiltak i tråd med anbefalinger og føringer fra helsemyndighetene (karantene/hjemmekontor etc).
   • Ansatte som velger å reise til områder som myndighetene fraråder å reise til, vil risikere å bli permittert uten lønn.
  • For øvrig må alle ansatte være beviste på risiko ved bruk av kollektivtransport og situasjoner som innebærer større menneskeansamlinger.
  • Merk at Avinor har nå gått ut med at flere flyplasser vurderes stengt og at man på reise risikerer å ikke komme hjem igjen.
  • Selskapets anbefaling er å ikke reise hvis det ikke er livsnødvendige reiser.

 

 1. Møter og felles arrangementer
  • Interne møter med kolleger
   • gjennomføres som planlagt, men vurderes fortløpende ifht om de må gjøres eller kan tas på andre måter. Bruk store møterom som gir anbefalt avstand mellom personer.
  • Møter med jobbsøkere
   • Vi går over til å gjennomføre møter på video, telefon eller epost
  • Kurs/ undervisning m.m.
   • Vi stanser felles arrangementer fysisk, men bruker digitale verktøy som streaming/ video m.m.
  • Eksterne planlagte møter
   • Kan gjennomføres, men gjøres digitalt/ per telefon m.m.
  • Deltakelse på konferanser
   • Unngås iht anbefaling fra myndighetene
  • Det vurderes fortløpende å ta i bruk mer areal for å oppnå større fysisk avstand mellom ansatte. I første omgang kan dette være et valgfritt alternativ.

 

 1. PC
  1. Alle ansatte som bruker pc i sitt daglige virke, skal fra og med i dag alltid ta med pc’en hjem i tilfelle stenging av kontorene pga karantene
  2. Test at du kommer deg på nett hjemme slik at vi evt kan få bedsys til å fikse dette før det skulle bli behov for hjemmekontor

 

 1. Hjemmekontor
  • De som kan ha hjemmekontor skal vurdere i samråd med sin nærmeste leder om hjemmekontor skal brukes.
  • Utstrakt bruk av hjemmekontor for øvrige ansatte vurderes fortløpende ref punkt 2 (møter og felles arrangementer)

 

 1. Kantine og felles spiserom
  • Alle tar med matpakke fra og med i morgen. Alle kjøleskuffer skal tømmes og selvbetjening stoppes inkl frukt 
 1. Hygiene
  • I alle soner settes opp informasjon om smitteforebyggende tiltak (håndhygiene mv).
  • Antibac er tilgjengelig for alle ansatte og besøkende.
  • Hver og en må ta håndhygiene på alvor.
  • Følg ellers vedlagt anbefaling ifht hygiene 
 1. Treningssenter og andre steder med potensiell smitteoverføring
  • Ansatte må til enhver tid vurdere kritisk behov for å oppsøke miljøer som kan gi smitteeksponering 
 1. Syk eller begynner du å bli syk
  • Kjenner du deg syk? Kontakt din nærmeste leder og vurder om du skal ha hjemmekontor 
 1. Permitteringer
  • Selskapet bør være forberedt på evt permitteringssituasjon som følge av ringvirkninger av koronasmitten.
  • Her har vi løpende vurdering opp mot utviklingen som kan påvirke selskapet og ansatte (stengte skoler/ barnehager m.m.)
  • Regjeringen kommer med tiltakspakke i morgen som kan si noe om virkemidler
  • Vi gjennomfører drøftinger med de tillitsvalgte når vi har konkrete behov
 2. Catering
 • All buffet løsning stanses inntil videre – all mat forberedes porsjonsvis
 • Innføre puljevise spisetider slik for store ansamlinger samtidig
 • Håndhygiene hos ansatte innskjerpes. Bruker hansker og jobber med armlengdes avstand