Arbeid og inkludering med i nytt forskningsprosjekt

Aktuelt, Forskning, Aktuelt

Publisert

illustrasjon digital

Fafo skal i samarbeid med Unge funksjonshemmede og Arbeid og inkludering gjennomføre en undersøkelse om digitale arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge funksjonshemmede under koronakrisen

Prosjektet har fått støtte fra stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

- Utgangspunktet er  koronakrisen, men funnene fra undersøkelsen vil være viktige også uavhengig av denne, sier spesialrådgiver Jon Qvortrup.
– Bruken av digitale verktøy vil bare øke, og undersøkelsen vil gi oss kunnskap vi vil ha nytte av også når hverdagen etter hvert igjen normaliseres. Det er derfor viktig for oss å være med på dette forskningsprosjektet, sier han.

 

https://www.fafo.no/prosjekter/aktive-prosjekter/item/unge-med-funksjonsnedsettelsers-tilknytning-til-arbeidsmarkedet