Arbeid & Inkludering

Innhold

AFT-seminar: En bransje som sikter høyere

AFT-seminar i regi av Arbeid & Inkludering

140 seminardeltakere fikk nyttige innspill på AFT-seminaret.

140 personer var samlet på bransjens svært matnyttige AFT-seminar. NAV Vestland delte sine forventninger og erfaringer. Dagen inneholdt også en rekke eksempler fra bedrifter som har gjort grep for å oppnå bedre resultater.

Assisterende fylkesdirektør i Nav, Bjarte Hysing-Olsen innledet på seminar og fortalte om hvordan Nav gjennomfører kvalitetsevaluering av tiltaket. Sentrale områder som Nav ser på hos tiltaksarrangører er veiledertetthet, organisering av kompetanse, samhandling med Nav og bruk av ordinært arbeidsliv.
– Denne type kvalitetsgjennomganger er kommet for å bli og vi har samtaler med både tiltaksarrangører, deltakere, Nav lokalt og næringslivet, fortalte han.

Daglig leder ved Origod i Florø og Førde Petter Refsens fortalte hvordan bedriften har opplevd denne kvalitetsevalueringen.
– Dette er bare positivt. Som bedrifter er det viktig at vi blir gått etter i sømmene, og som bransje skal vi være veldig glad for at Nav gjør dette, var hans budskap.

Resten av seminaret ble brukt til å presentere ulike grep bedrifter hadde tatt for å oppnå bedre resultater i AFT-tiltaket, og hvor ulike tema. Ressurs Tromsø v/Morten Røstberg fortalte om delingskultur og hvordan man gjennomfører inntaksmøter med Nav. Tao Seim fra Vesterålsprodukter fortalte om hvordan man har tilpasset Ringer i Vannet- metodikken lokale forhold  i en bedrift som har mange lokasjoner over et stort geografisk område. Anne Toril Hafeld og Renate Sandø Gangås fra Norservice delte hvordan man i AFT-tiltaket har endret fokuset i bedriften og tydeliggjort en ny profil gjennom aktivt markedsarbeid. Skjalg Havåg og Ingeborg Lønneberg fra Oslo Kollega fortalte om tydeligere krav til bedriftens egne interne arenaer. Silje Brokke fra Idea Kompetanse delte hvordan bedriften ved hjelp av LEAN har hatt i utvikling av bedriften og for bedre måloppnåelse i AFT.

Direktør Kenneth Stien var svært fornøyd med dagen, og minner om at det er et kontinuerlig fokus fra bransjen på å oppnå enda bedre resultater i formidling til jobb og utdanning.
– Oppsummeringen fra 2019 viser at våre medlemsbedrifter i snitt har en formidling på 44 prosent. Det er en svært positiv utvikling, men vi slår oss ikke til ro med det og skal hele tiden sikte høyere. Derfor er det så viktig at vi kan lære av hverandre, sier han.  

 

Tre på AFT-seminar

Elisabeth Løvengreen, Halden Arbeid og Vekst.

 

 

 

 

 


-  Jeg får inspirasjon og nye ideer. Det som presenteres viser at vi også har noe å strekke oss etter. Vi er ikke så mange ansatte i vår bedrift, men uavhengig av størrelse ser vi mange bedrifter beveger seg langs den samme aksen.

 

 Kirsti Lundestad, Fossheim

- Det er svært relevant å dele suksesskriterier. Det var også fint å høre Navs presentasjon og forveninger i forbindelse med kvalitetsevalueringer av AFT-tiltaket.

 

 Kristian Fredheim, Fortuna HR

- Dette er spennende. Det er interessant å høre hvordan andre jobber for å bedre resultatene. Det er mange likhetstrekk, men samtidig ser vi bedrifter også velger litt forskjellige veier. I bunn handler det om å skape gode jobbmathcer som gjør at folk både får og blir værende i jobb.