– Jeg er overrasket over at arbeidsinkludering ikke står høyere på den politiske agenda

andreas østenrød

Andreas Østenrød er administrerende direktør i Ressurs Tromsø. Foto: Marius Fiskum.

Andreas Østenrød er administrerende direktør i vår medlemsbedrift Ressurs Tromsø, Nord-Norges største tilbyder av tjenester innen kompetanseheving og arbeidsinkludering.

 

Ressurs Tromsø ble etablert for over 50 år siden som en arbeids- og inkluderingsbedrift. I dag har de omkring 80 ansatte, og over 1600 mennesker som årlig deltar i programmene og tjenestene deres.

Ressurs Tromsø driver også Mersmak, Hel Ved og Hjelpemiddelservice, som leverer konkurransedyktige produkter til regionen, samtidig som de er arenaer for blant annet arbeidstrening og fagbrev.

Hvis du var statsminister for en dag, hva ville du gjort for bedriftene?

– Jeg ville tatt et kraftig grep om inkludering i arbeidslivet. Det er en stor andel mennesker som til enhver tid står utenfor jobb og/eller utdanning. Det er en økende trend blant unge, og disse er fremtidens arbeidskraft. Vi har ikke råd til å la den ballen ligge. Jeg er faktisk overrasket over at dette ikke er høyere på agendaen til alle politiske partier, sier Østenrød, som har vært direktør i bedriften siden 2015.

Direktøren ville også satt i gang et arbeid for å utvikle fremtidens arbeidsplasser:

– Vi har noen sterke kompetansemiljøer i Norge og det kan etableres ulike «hub’er» innenfor forskjellige segmenter med mål å utvikle morgendagens arbeidsplasser. Blant annet bør vi utnytte vår kompetanse fra olje og gassektoren til å være en front-runner på løsninger som reduserer negative utslipp i global målestokk. Dette lykkes nok best i en privat/ offentlig satsning.

– Gitt situasjonen verden står i ville jeg også sørget for klare og tydelige føringer for å unngå en ny oppblomstring av Covid19. Vi har ikke råd til en ny nedstenging.

Hvilke utfordringer har koronakrisen påført Ressurs Tromsø, og hvordan har dere møtt disse?

– Det har vært 3-delt. Ressurs Tromsø gikk på kort varsel fra fysiske møte og kurs til digitale løsninger. Hel Ved og Hjelpemiddelservice fortsatte som normalt etter myndighetenes retningslinjer. Markedet til Mersmak, som driver med kantine og catering, ble borte over natten. På det meste var nærmere 30 % av våre ansatte permittert og vi estimerer et inntektsbortfall på 16-17 millioner norske kroner som følge av tiltakene til myndighetene.

Likevel ser direktøren noen positive muligheter i den nye hverdagen:

– Dette har gitt oss noen veldig gode erfaringer med tanke på digitale muligheter som ellers ville tatt lenger tid å utforske og utvikle.

– Heldigvis har vi over de siste årene tatt strategiske valg som har gjort selskapet økonomisk i stand til å håndtere en slik belastning. Men vi skulle selvfølgelig helst vært foruten pandemien, og er fortsatt spent på de langsiktige konsekvensene dette kan få for vår målgruppe og samfunnet generelt.

Hvordan tror du fremtiden til din bransje ser ut?

– Denne bransjen er utvilsomt den mest krevende bransjen jeg har jobbet i og vi jobber løpende med å finne vår posisjon i dette markedet. Under gjeldende rammebetingelser vil vi nok se en sammenslåing av bransjen og færre, men større aktører. Det vil også bli et skille på skjermede tilbud og konkurranseutsatte tjenester. Om dette kommer jobbsøkere til gode i det lange løpet er jeg usikker på da det er mye man kan miste i en slik utvikling.

– Jeg velger allikevel å være en forsiktig optimist da jeg ser den viktige jobben vi gjør for enkelt personer og for samfunnet gjennom betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

Hva er ditt beste tips for å få en god sommer?

– Logg ut og av. Vi er så påskrudde i en tid med konstant endring og informasjon at kroppen og hodet trenger avkobling for å prestere til høsten, avslutter Østenrød.