Arbeid & Inkludering

Innhold

- Personer med nedsatt arbeidsevne skyves lenger ut

Steinar karlstrøm

- Vi må unngå at det bli at det blir en ytterligere kamp om tiltaksplasser og ressurser hvor de med størst CV-hull blir taperne, skriver Steinar Karlstrøm i Dagsavisen.

"Regjeringen har i det lengste unngått å øke antall tiltaksplasser i forbindelse med Koronaen. Mer nøling nå vil resultere i en uverdig kamp mellom Korona-ledige og personer med huller i CV-en om Navs gunst. Utenforskapet vil øke".

Det skriver nylig avgått styreleder Steinar Karlstrøm i et innlegg i Dagsavisen. Karlstrøm skriver videre:

Koronasituasjonen gjør at vi har gått fra en relativt stabil situasjon på arbeidsmarkedet, til en situasjon med mange nye arbeidsledige. Det er nå 6 måneder siden de første mistet jobben som følge av Korona. Det er en grense som utløser større grad av oppfølging fra Nav-systemet. Samtidig er det store grupper som også før Korona var utenfor arbeidslivet og som trenger gode tilbud for å komme i jobb. Navs kapasitet og mulighet til å følge opp de ulike gruppene blir dermed satt under press. Knappe tiltaksbudsjetter vil fort medføre at tilbud flyttes fra personer med større CV- hull til personer som står nærmere arbeidslivet. Dette skjer allerede i deler av landet.

Det er bra at regjeringen har en ambisjon om at det må satses mer på tiltak som virker. Men ulike virkemidler må brukes på ulike målgrupper. Regjeringen har iverksatt tre større reformer på tiltaksområdet de siste årene; mer bruk av anbud, mer aktivitet i Nav egenregi og forenkling av arbeidsmarkedstiltakene. De to første grepene er nå evaluert og viser at litt flere kommer i jobb, samtidig som tilbudet til de med nedsatt arbeidsevne har blitt dårligere. I begge tilfeller får du økt "fløteskumming" ved at det er de som er enklest å få i jobb som får tilbud. Ensidig satsing på disse virkemidlene vil øke antallet på uføretrygd.

Gjennom en tiltaksreform har regjeringen også skapt det sømløse AFT-tiltaket som er beregnet på de som står langt unna arbeid og som leveres av forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. Her er formidling til jobb fra bransjen på over 40 prosent og utviklingen er positiv. Dette er svært oppløftende, da alternativet for denne målgruppen ofte er uføretrygd.

Gjennom godt samarbeid lokalt med næringsliv og kommuner kan tilknytningen til arbeidslivet økes for flere, men da må ressursene følge med. Utfordringen er at regjeringen i statsbudsjettet i fjor reduserte antall tiltaksplasser. Nav blir dermed i enda større grad tvunget til å prioritere.

Antall personer på uføretrygd vil øke. Noe som er særdeles dårlig samfunnsøkonomi.