- En bransje som er viktigere enn noen gang

styreleder

Avtroppende styreleder Steinar Karlstrøm blir takket av nyvalgt styreleder Per Olav Myrstad.

Per Olav Myrstad ble denne uken valgt til ny styreleder for Arbeid & Inkludering. Han har siden 2011 vært daglig leder for Astero i Molde. – Jeg er glad for å kunne få jobbe i og for en bransje som stadig leverer bedre resultater for myndighetene og enkeltpersoner, sier han.

Bransjeforeningen gjennomførte digitalt landsmøte denne uken. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt et åpningsinnlegg.

- Inkluderingsarbeidet vil bli enda vanskeligere og enda viktigere framover. I dagens situasjon trenger vi både flere tiltaksplasser og systemer som hever kompetansen gjennom kortere kurs og fagbrev, sa statsråden. Han var også opptatt av mer enn kortsiktig formidling, men også langsiktig resultatoppnåelse ved at folk står i jobb over tid. Her hilste han velkommen samarbeid med bransjen.

Avtroppende styreleder Steinar Karlstrøm pekte i sitt innlegg på at bransjen er omstillingsvillig og dynamisk. Bedriftene oppnår stadig bedre resultater, samtidig som samfunnsoppdraget ligger fast. Han viste til at bransjen nettopp i dette spesielle året formidler rekordmange til jobb og utdanning.

Karlstrøm overrakte stafettpinnen som styreleder videre til Per Olav Myrstad (bildet), som er daglig leder i Astero i Molde.

- Denne bransjen vil ikke bli mindre viktig i tiden framover. Flere må få mulighet til å komme i jobb, og vi må unngå at flere faller utenfor. Arbeid og Inkluderingsbransjen får hvert år 10.000 personer i jobb, og har kompetanse, nettverk og metoder til å bistå enda flere enn i dag. Så min oppfordring til myndigheten er: Bruk oss aktivt. Sammen med Nav og næringslivet skal vi sørge for enda mer inkludering i arbeidslivet, sier Myrstad.

Med seg i styret får Myrstad med seg Ingunn Rogstad fra Via Færder som nyvalgt nestleder. Myrstad peker på at styret ellers består av personer som sikrer både kontinuitet og fornyelse.

- Jeg er ydmyk over å ha blitt valgt til styreleder for en bransje med et så viktig samfunnoppdrag. Jeg ser fram til å jobbe sammen med resten av styret og administrasjonen i foreningen for at bransjen hele tiden skal utvikle seg videre og være en sentral del av løsningen for at flere kan komme i jobb, sier han.

 

Styret i Arbeid & Inkludering med varamedlemmer

Leder Per Olav Myrstad Astero AS Distrikt Nordvest Ny som styreleder

Nestleder Ingunn Rogstad Via Færder AS Distrikt Sør Ny som nestleder

 

Styremedlemmer:

Andreas Østenrød Ressurs Tromsø AS Distrikt Nord - Ny

Thomas Frydenlund Topro Kompetanse AS Distrikt Innlandet - Ny

Tao Seim Vesterålsprodukter AS Distrikt Nordland - Gjenvalg

Hanne Ulsletten OrbitArena AS Distrikt Øst - Ny

Birte Nilsen Opero AS Distrikt Vest - Gjenvalg

Iselin Marstrander Nordlandsforskning Eksternt styremedlem - Gjenvalg

 

Varamedlemmer i prioritert rekkefølge:

1) Stein Asle Johnsen Amento AS Distrikt Sør Ny

2) Annette Ekman Inko AS Distrikt Nord Ny

3) Trond Ivar Vestre Fretex Norge AS Gjenvalg

 

 

Det avtroppende styret var fysisk samlet til landsmøte på Fornebu, mens resten av bransjen fulgte møtet digitalt. Fra venstre: Espen Abrahamsen, Iselin Marstrander, Birte Nilsen, Per Olav Myrstad, Steinar Karlstrøm, Trond Ivar Vestre, Ingunn Rogstad og Knut Nordby. Ikke tilstede: Tao Seim.