Yte skal åpne enda flere dører til drift, service og eiendomsbransjen

#205

Initiativtaker til prosjekt Yte er servicekonsernet 4Service, her ved daglig leder Tor Rønhovde og prosjektleder i Yte, Øystein Aurlien.

Serviceselskapet 4Service lanserer den nye ideelle organisasjonen Yte, med store ambisjoner om å få folk som står på utsiden av arbeidslivet inn i arbeid, blant annet gjennom samarbeid med Ringer i Vannet.

Serviceselskapet 4Service lanserer den nye ideelle organisasjonen Yte, med store ambisjoner om å få folk som står på utsiden av arbeidslivet inn i arbeid.

– Vår vekst og lønnsomhet skaper muligheter for å gjøre mer for samfunnet. Det siste året har vi ansatt 1000 nye medarbeidere, og 30 prosent av dem kom gjennom tiltak. Det har vært en berikelse for oss som selskap å gjøre dette. Det gjør noe med holdningene, stoltheten og prestasjonene i organisasjonen. Våre ansatte ønsker imidlertid at vi skal gjøre mer og dette skaper intern stolthet og bygger kultur, sier adm. direktør Tor Rønhovde i 4Service.

Gjennom Ringer i Vannet har Arbeid – og Inkluderingsbransjen svært godt samarbeid med drift, service og eiendomsbransjen. En tidel av alle som kommer i jobb gjennom Arbeid – og Inkluderingsbransjen får nettopp jobb i en bedrift i dette næringslivssegm

- Vi heier på initiativ fra næringslivet. Og har mye erfaring med at bransjenær kunnskap bygger solide broer inn i arbeidslivet, sier Ingeborg Malterud nasjonalt ansvarlig for Ringer i Vannet i bransjeforeningen Arbeid og Inkludering. 

 Torsdag denne uken var det oppstarts- og innspillsmøte for Yte, hvor blant annet AI-bedriften OsloKollega deltok. Den jobben 4Service nå legger til rette for ved å starte opp og finansiere prosjekt Yte vil støtte oppunder bransjens gode arbeid og utløse inkluderingsviljen i flere bedrifter. Det skaper muligheter for kandidater gjennom Arbeid og Inkludering og vi ser frem til samarbeidet videre.