Arbeid & Inkludering

Innhold

Vil du lykkes med digitalisering? Start med aiLæring

AI-læring

Koordinerings- og prioriteringsrådet (KPR) for aiLlæring mener den digitale læringsplattformen er et stort løft for bransjen.

aiLæring vokser stadig og 44 medlemsbedrifter tar nå del i medlemsbedriftenes felles læringsplattform. – Plattformen utvikler seg stadig både i kvalitet, innhold og omfang, sier Thor Eivind Fosse fra Amento.

Fosse leder Koordinerings- og prioriteringsrådet (KPR) for aiLlæring, som er satt sammen med representanter fra bedrifter i hele landet. Nylig var gjengen samlet i Oslo.

– Det har vært en kjempeutvikling av aiLæring, og vi ser store muligheter framover, sier han. Han forteller at egen bedrift bruker aiLæring mye, både veiledere og arbeidssøkere.
– Vi får også gode tilbakemeldinger fra Nav på at denne måten kan bidra til økt digital kompetanse hos arbeidssøkerne og vi framstår som en fremoverlent organisasjon, sier han.

Thomas Frydenlund hos Topro Kompetanse mener hele bedriften gjennom aiLæring tenker digitalt på en helt annen måte.
– Vi kan bygge organisasjon, effektivisere opplæring og veiledning og det gir en stolthet i kompetansemiljøet vårt at de kan lage kurs som blir delt og brukt på plattformen andre steder i landet.  Vi har også gjennom dette muligheter til å kvalitetssikre og dokumentere det vi gjør på en mye mer effektiv måte, sier han. 

– Her har mange bedrifter gått i front og utviklet funksjonalitet og innhold, slik at de som kommer inn nå kan nyttiggjøre seg svært mye som allerede er der, sier avdelingssjef Arbeid og inkludering Heming Sand ved Brisk.

– Nå som plattformen er oppdatert med nytt brukergrensesnitt og funksjonalitet, kan man bruke enda mer tid på det viktigste – utvikle kvalitativt godt innhold. Kjernen er at teknologien ikke skal erstatte individuell veiledning, men understøtte og gi nye muligheter for mer effektive og målrettede løp, sier seniorrådgiver aiLæring Bjørn Torleif Lia i Telemark Kompetanse.

 

Vi ser gjennom satsingen på aiLæring at vi får ny kompetanse i bransjen. Vi er i ferd med å få et kompetansemiljø på digitale løsninger, som gjør at vi i fellesskap kan ta nye steg, sier Solveig Jenssveen.  Her er det gjort en stor jobb for bransjefelleskapet, sier hun.