Durapart, ProFlex, Avigo, Lisand og Mølla Vekst holder til i selskapslokalet til Nem Restaurant i Østre gate 1 under hele Arendalsuka. Dørene vil være åpne hele dagen og det er satt opp flere spennende arrangementer gjennom uka.

Hovedfokuset under årets uke blir å rette blikket mot det som oppleves som marginaliserte grupper.

- Vi ønsker å synliggjøre ressursene i disse gruppene og peke på utfordringene knyttet til det å få disse menneskene i jobb, sier kommunikasjonrådgiver Ingmar Brokka Rike i Durapart AS. 

Durapart og Avigo er også samarbeidspartnere i utvikling av den digitale plattformen Aijob som ved bruk av kunstig intelligens skal hjelpe jobbsøkere med å finne den perfekte match mellom jobbsøkere og bedrifter. Torsdag under Arendalsuka har vi satt opp flere arrangementer som skal diskutere bruken av kunstig intelligens som et bidrag til å møte fremtidens utfordringer med manglende arbeidskraft.

 

Årets program:

Mandag 12. august, klokken 13:00 - 14:00: 

Fagopplæring bak fengselsmurene - veien tilbake til samfunnet og de gode hjelperne.

Foredrag ved fagkoordinator for yrkesfagene i norske fengsler, Yngve Mathisen. Foredraget tar utgangspunkt i fagopplæringen ved Halden fengsel. Foredraget vil ta for seg litt fengselshistorikk, menneskesyn, rehabilitering, yrkesopplæringen, veiene tilbake til samfunnet og hjelperne på veien. 

Mathisen jobber som faglærer ved Halden videregående skole avdeling Halden fengsel. Her har han jobbet siden åpningen i 2010. 

Mathisen har også vært initiativtaker til opprettelsen av Skandinavias første fengeselsrestaurant «Ærlig mat» som åpnet i 2016. Dette er et lærested for serverings-, kokk- og restaurantfaget. Kokeboken «Ærlig mat i Halden fengsel» ble utgitt i 2011 og oppfølgeren «Læretid – en fortellende kokebok fra Halden fengsel» kommer 7. november i år.

Arrangementet ledes av Asbjørn Røed, pensjonert leder for narkotikaavsnittet ved Arendal politistasjon.

Sted: Selskapslokalet til Nem Restaurant, Østre gate 1, Arendal.

Arrangør: Durapart, Mølla Vekst, Proflex, Avigo og Lisand.

Tirsdag 13. august, klokken 11:00 - 12:00:

Uten jobb = skam?

- Under #metoo sto jeg frem med et selvopplevd overgrep. Men at jeg var arbeidsledig, klarte jeg ikke å snakke om med noen av mine nærmeste venner.

Det forteller rådgiver i Innovasjon Norge, Ragnhild Ås Harbo, i NRK-dokumentaren "Innafor: Midlertidig Fremtid". Harbo har tidligere jobbet som journalist i NRK. 

Harbo kommer til Arendalsuka for å fortelle om det å være arbeidsløs og midlertidig ansatt - og skammen hun følte da hun havnet i en slik situasjon.

Det er leder for Ressurs i Durapart, Monica Sivertsen, som skal live-intervjue Harbo.

Sted: Selskapslokalet til Nem Restaurant, Østre gate 1, Arendal.

Arrangør: Durapart, Mølla Vekst, Proflex, Avigo og Lisand.

Tirsdag 13. august, klokken 14:00 - 15:00:

Hull i cv'en - god nok?

- Ingen grunn til å være redd for hull i cv'en, sa DNB-sjef Rune Bjerke i et intervju med Dagens Næringsliv tidligere i år. Han er på jakt etter nysgjerrige talent når han rekrutterer, gjerne med egenskaper som ikke betinges av høyere utdannelse fra «riktig» studiested.

DNB-sjef Rune Bjerke, statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H), direktør i NAV-Agder Elisabeth Blørstad og daglig leder i Sørlandet Rekruttering Harald Erlandsen møter til debatt under Arendalsuka. Debatten tar for seg utfordringene for mennesker som står utenfor arbeidslivet og betydning av å ha hull i cv'en.

Debatten skal også ta for seg utfordringene knyttet til behov for arbeidskraft i fremtiden og hvordan vi møter dette.

Debatten ledes av seniorrådgiver og leder for etter- og videreutdanningen på UiA, Linda Hye. 

Arrangementet avsluttes med prisutdeling av årets "Godkjent inkluderingsbedrift i Agder". 

Sted: Selskapslokalet til Nem Restaurant, Østre gate 1, Arendal.

Arrangør: Durapart, Mølla Vekst, Proflex, Avigo og Lisand.

Onsdag 14, august, klokken 10:00 - 11:00:

Hva holder minoritetskvinnene tilbake?

Politiker og tidligere flyktningkonsulent Neda Afshari Pour holder foredrag om utfordringene med å få minoritetskvinner i jobb. Pour vil blant annet snakke om de tradisjonelle kjønnsrolleoppgavene og det som bidrar til mental belastning blant minoritetskvinner.

Etter foredraget blir det debatt om temaet med Neda Afshari Pour, direktør i NAV-Agder, Elisabeth Blørstad, og postdoktor og førsteamanuensis ved UiA, May-Linda Magnussen. Magnussen har forsket på utfordringene minoritetskvinner også møter i selve systemet. 

Direktør i Kompetanse Norge, Gina Lund, er konferansier og ordstyrer for arrangementet.

Sted: Selskapslokalet til Nem Restaurant, Østre gate 1, Arendal.

Arrangør: Durapart, Mølla Vekst, Proflex, Avigo og Lisand.

Torsdag 15. august, klokken 10:00 - 11:00:

What's next for you (foredrag på engelsk)

Hva om kunstig intelligens kunne låse opp fremtidens potensial akkurat nå?

President i Eightfold.ai, Kamal Ahluwalia, gir innsikt i hvordan finne kandidater med de mest relevante ferdighetene, samt beholde og fremme en mangfoldig arbeidsstyrke og drive innovasjon gjennom effektiv bruk av kunstig intelligens.

Enten du er en HR-leder, leder, bedriftseier eller jobbkandidat - denne forelesningen gir innsikt og peker på tiltak som kan løse "talentkrisen".

Kamal Ahluwalia er president for det Silicon Valley-baserte selskapet Eightfold.ai. Selskapet har utviklet kunstig intelligens for blant annet Google, Facebook, YouTube og Upwork.

Sted: Selskapslokalet til Nem Restaurant, Østre gate 1, Arendal.

Arrangør: Durapart og Avigo.

Torsdag 15. august, klokken 13:00 - 14:00:

Hvordan sikrer vi økonomisk vekst når arbeidskraft blir en mangelvare?

Norske bedrifter mangler nesten 60.000 personer for å løse sine oppgaver. Det er en økning på 15.000 på ett år, det viser NAV sin bedriftsundersøkelse. Det tegner et betydelig utfordringsbilde i årene framover.

Når arbeidskraft blir en knapp ressurs, hvordan anvendes da arbeidskraftreserven på en best mulig måte?

Vi vet at det kommer til å mangle arbeidskraft innenfor flere sektorer i løpet av få år - da må vi anvende den samlede kompetansen riktig. For å få til dette må vi da tenke nytt?

På den ene siden står det mange utenfor arbeidslivet, mens det på den andre siden er et økende behov for arbeidskraft. Kan vi klare å gjøre nytte av de som står utenfor, for å dekke opp på den andre siden?

Arrangementet vil diskutere behovet for en omstilling både i samfunnet og i bedriftene, diskutere om vi må rette et kritisk blikk på hvordan vi løser oppgavene i dag og hvem som løser de, samt diskutere om vi bør utforske alternativ bruk av arbeidskraftreserven.

Sted: Selskapslokalet til Nem Restaurant, Østre gate 1, Arendal.

Arrangør: Durapart og Avigo.

Torsdag 15. august, klokken 15:00 - 16:00:

Jobbmatch og talentutvikling ved bruk av kunstig intellligens.

Hva skjer når tradisjonelle arbeidsinkluderingsbedrifter får en luftig idé, og velger å forfølge den?

Å finne en jobb kan være en stor utfordring for jobbsøkere. Å finne en god medarbeider er også krevende for en bedrift. I ansettelsesprosesser er kartlegging og riktig jobbmatch avgjørende for at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen skal kunne skape verdi over tid. 

Kan vi ved hjelp av store erfaringsdata og kunstig intelligens øke treffsikkerheten ved å avdekke talent og kompetanse på en smartere og mer effektive måte? Kan dette også være et bidrag til å møte fremtidens utfordringer med manglende arbeidskraft?

Representanter fra arbeidsinkluderingsbransjen deler sine tanker, erfaringer og måten de har tilnærmet seg denne utfordringen. 

Sted: Selskapslokalet til Nem Restaurant, Østre gate 1, Arendal.

Arrangør: Durapart og Avigo.

Les mer på:

https://arendalsuka.no/

https://www.facebook.com/arbeidsinkluderingsbedriftene/