Arbeid & Inkludering

Innhold

Robert Steen kommer til Fagkonferansen

#205

(Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven)

Til Fagkonferansen på Gardermoen kommer Oslos finansbyråd Robert Steen. Hans historie om sønnen Mats har vakt enorm oppmerksomhet. Det vi ser og det vi tror vi ser er ikke alltid sammenfallende. Velkommen til spennende dager på Gardermoen.

Programmet for Fagkonferansen er snart klart. Her er noen av dem du møter:

 

Som finansbyråd i Oslo er Robert Steen glødende opptatt av at flere skal komme i jobb. Det er bra for både samfunnet og kommuneøkonomien, men det grunnleggende må handle om den enkelte og hvordan vi møter personen.  Hva kan vi gå glipp av som samfunn hvis vi har for snevre rammer for hvem og hva som passer inn? I verste fall glipper å se ressursene, talentet og sosiale egenskaper hos folk – hvis vi ikke makter å komme under overflaten og prøve å skjønne hvordan verden ser ut for den man veileder.

 

Ulf Andersen er Navs tallknuser og statistikksjef. På en svært engasjert måte tar han oss i gjennom "utenforskapet" i tall. Et foredrag det er umulig å ikke bli klokere av og det setter det daglige arbeidet i tiltaksbedrifter og Nav inn i en større sammenheng.

 

 

«Like barn leker best, men ulike barn finner opp de beste lekene.»

Milad Mohammadi har bidratt til å finne innovative samfunnsløsninger sammen med noen av Sveriges største aktører innen mangfold og sosialt ansvar, og i dag har Milad Mohammadi blitt et symbol på disse samfunnsspørsmålene i Sverige. Han ble også nominert til Årets taler i Sverige i 2016.

Milad ble født i Iran, og vokste opp i Sverige. Med en barndom fylt av diskriminering og ekskludering vokste Milad opp med et sterkt ønske om å skape en reell forskjell. Som 27-åring fikk han realisert drømmen om å starte en videregående skole i et av Stockholms mest befolkede områder.

Milad har virkelig gjort en forskjell. Han ble en av de yngste jurister og statsvitere med en double degree i en alder av 22, men det stoppet ikke der. Milad mente han kunne bety en større forskjell ved å bygge opp sosiale prosjekter, holde lederkurs og spre sitt budskap gjennom å bli en av Nordens største foredragsholdere.