Ringer i Vannet 2019

#205

Fra og med januar 2019 går Ringer i Vannet inn i en ny form, men med samme grad av kvalitet i oppfølging og tilbud til NHO-bedriftene

Norsk næringsliv har alltid tatt samfunnsansvar, skapt jobber og bidratt i sine lokalsamfunn ved å holde folk i arbeidslivet.  NHOs merkevare og metodikk for inkluderende rekruttering, Ringer i Vannet, bygger på denne tradisjonen. Og har synliggjort norske bedrifters evne til å vise samfunnsansvar på en merkbar måte. Ringer i Vannet er nå godt etablert som kanal for inkluderende rekruttering og som merkevare. Dette arbeidet vil fortsette.

De godt over 2500 Ringer i Vannet-avtalene som er inngått vil fortsatt følges tett opp av KAMene fra Arbeid og Inkluderingsbedriftene i NHO Service og Handel. Fast, koordinerende kontaktperson er en klar suksessfaktor og essensielt for å gi næringslivet trygghet, tillit og tilgjengeligheten de trenger for å kunne rekruttere fra utenforskapet.

NHO vil fortsatt informere om Ringer i Vannet som en mulighet i alle lands- og bransjeforeningene i fellesskapet.  Janne Krohn-Hansen vil være ansatt av NHO for å koordinere dette arbeidet i to år fremover. Ingeborg Malterud vil være ansatt i Arbeid & Inkludering og følge opp Ringer i Vannet fra bransjeforeningen,  og jobbe for med å videreutvikle bransjens arbeidsgiverperspektiv. 

I tillegg ønsker NAV å lære av denne måten å følge opp arbeidsgivere på og man starter opp piloter i Oslo, Bergen og Trøndelag. 

 

Ta gjerne kontakt med  Ingeborg Malterud ved spørsmål.