Nye Jobpics i salg nå

jobpics

Jobpics består av 187 bildekort fra bredden av norske yrker. I den nye versjonen er nesten alle bilder skiftet ut.

Det billedbaserte veiledningsverktøyet er nå ute i en helt ny versjon.

Siden 2009 er Jobpics blitt solgt i over 1000 eksemplarer.  Jobpics er et effektivt hjelpemiddel for å få veisøkere til å se muligheter for å komme i arbeid ved å  utvikle egne interesser og ressurser og finne nye konkrete muligheter. Jobpics er et unikt verktøy for karriereveiledning, og er i dag mye brukt både i arbeid- og inkluderingsbedrifter, flyktningtjenesten, skoler og Nav. 

Nye Jobpics er en oppgradering på flere områder:

  • Nesten alle bilder er skiftet ut
  • 50 yrker er tatt ut, 50 nye er tatt inn
  • Utdanningsnivåer er endret i tråd med arbeidslivets krav
  • Yrkesbetegnelser er harmonisert med stillinger i markedet, Fagfornyelsen og utdanning.no
  • Endret bakside med mer karriereinformasjon på en del yrker
  • Ny manual

Jobpics har fått stor oppmerksomhet som et effektivt veiledningsverktøy. Blant annet har Arbeidsforskningsinstituttet og Kompetanse Norge (tidl. VOX) utgitt flere rapporter om verktøyet:

Jobpics er laget i samarbeid med arbeidspsykolog Arne Svendsrud og eies av Arbeid & Inkludering.

Jobpics er et visuelt interesseutforskingsverktøy som kan brukes av alle. Det er spesielt nyttig for ungdom og voksne med liten erfaring fra arbeidslivet, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet, og personer med manglende mestringsopplevelse fra skolen. Et tekstbasert interesseverktøy oppleves for mange som for ”skolepreget”. En del mennesker har også en mer visuell læringsstil. Jobpics er et godt bildebasert alternativ som er blitt veldig populært.

Les mer om Jobpics her

 
Kurs

Vi avholder også dagskurs i Jobpics. På dette kurset vil du lære om karriereveiledning ved bruk av Jobpics. Kurset egner seg særlig for deg som jobber med flyktninger, ungdom eller ande som har nytte av visuelle metoder i veiledningen. Kurset har særlig fokus på hvordan kjøre  karrierereveiledning for mennesker som selv opplever at de har få muligheter.