Nesten alle i jobb

#205

Faksimile fra Åndalsnes Avis.

Ved god hjelp av Astero er 95 prosent av flyktningene som har deltatt i Rauma kommunes introduksjonsprogram i arbeid eller utdanning

Etter at Rauma kommune startet med bosetting av flyktninger i 2016, har 17 personer gjennomført og avsluttet introduksjonsprogrammet. 95% av disse har gått direkte ut i arbeid eller er i et utdanningsløp, opplyser flyktningetjenesten i Rauma kommune i en pressemelding.

Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet på 55 %.

Introduksjonsprogrammet er et samarbeid mellom Rauma kommunes flyktningetjeneste, arbeids- og inkluderingsbedriften Astero og voksenopplæringen i Rauma.

- Sukessformelen er samarbeid

Leder i flyktningetjenesten i Rauma, Gunhild Dahle, er tilfreds med resultatet av jobben som er gjort de siste åra og hvordan samarbeidet i programmet fungerer.

- Den kanskje viktigste suksessformelen for Rauma er at vi samarbeider godt tverrfaglig om programmet. Astero er en dyktig arbeids- og inkluderingsbedrift og voksenopplæringen har svært kompetente lærere. Vi har et positivt og inkluderende næringsliv som stiller velvillig opp og tilbyr uvurderlig arbeidspraksis. Vår strategi er å være tett på deltagerne, se hele mennesket og livssituasjonen. Vi legger individuelle løp og retter programmet tidlig inn mot arbeid eller utdanning, noe som viser seg å være svært viktig for resultatet, sier Dahle til Romsdals Budstikke.

                       

Viktig integreringstiltak

Språk er viktig for at deltagerne skal kunne intergreres i lokalsamfunnet på en god måte. Fokuset på arbeids- og utdanningsretting i tidlig fase har også bidratt til å styrke språkferdighetene.

- Programmet legger opp til tidlig praksis i bedriftene, slik at deltagerne får praktisert språket. Det er også viktig for intergreringen i lokalsamfunnet og har gitt muligheter for deltidsjobb, sier avdelingsleder i Astero, Regine Skjelbostad i pressemeldingen.