#205

I løpet av 14 dager har 6 lærlinger ved Spir Oslo gått opp og bestått fagprøven med meget godt bestått. Herlig!

Spir Oslo er stolte og glade over at i alt 6 lærlinger har gått opp og bestått fagprøven med meget godt bestått i løpet av de siste 14 dagene!

– Alle har hatt sine individuelle utfordringer som de har lært å overvinne sammen med gode fagveiledere, jobbkonsulenter og pedagoger (Læringsnettverket) i Spir Oslo, forteller daglig leder Elisabeth Erlandsen.

De fleste har vært i tiltaket KIA, som nå nesten er faset ut. Noen har vært i andre løsninger i samarbeid med NAV og opplæringsetaten, og noe finansierer vi selv.

– Av de seks hadde to tilbud om jobb med engang fagprøven var bestått, de resterende søker jobber for alt det er verdt nå, sammen med gode jobbkonsulenter og markedskontakter i Spir. En blir muligens i noe tid hos oss enda for å avklare andre forhold også.

Fagprøvene som er meget godt bestått for samtlige er: To innenfor IKT-medarbeiderfaget, to innenfor faget lette kjøretøy, en innenfor mediegrafiker og en i platearbeiderfaget.

Vi hadde 19 lærlinger ved inngangen til året, nå slutter 6, og formodentlig alle til arbeid! I løpet av året har vi en plan om både og etterfylle, men også å ta inn i alt 14 nye, slik at antallet lærlinger vokser i tråd med strategisk plan!

- Vi venter fortsatt på gode finansieringsformer for de ulike lærlingene våre. Fellesnevneren for være lærlinger er jo at de er lærlinger som står et stykke unna arbeidsmarkedet når de tegner kontrakt, og at de er i behov av tilleggsressurser for å nå sine mål! Og vi beholder de ikke etterpå, men jobber for å finne en arbeidsgiver som vil ansette våre medarbeidere, sier Erlandsen.