Arbeid & Inkludering

Innhold

Kompetanse for økt inkludering

Foredragsholdere Fagkonferansen

Solveig Osborg Ose, Ole Robert Reitan, Anniken Hauglie, Milad Mohammadi, Anne Britt Djuve og Robert Steen er noen av de du møter på årets Fagkonferanse.

Få med deg årets største fagkonferanse om arbeidsinkludering. Det er et toppet lag av kunnskapsrike innlederne på årets konferanse som har tittelen: Kompetanse for økt inkludering.

Kompetanse er en rød tråd i mange varianter på årets Fagkonferanse:

  • Kompetanse om den samfunnsmessige betydningen av å få flere i jobb.
  • Kompetanse om ulike brukergruppers behov for skreddersydde tilbud.
  • Kompetanse om arbeidsgivere og næringslivets behov for arbeidskraft på kort og lengre sikt.
  • Kompetanse om verktøy og metoder for å lykkes i tiltaksgjennomføringen.
  • Karrierekompetanse for å utvikle ferdigheter i å få og beholde jobb.
  • Kompetansegivende opplæring som ofte nødvendlig del av tiltaksløpet til den enkelte. 

Rett og slett: Kompetanse for økt inkludering

Konferansen er aktuell for alle som jobber og er interessert i arbeidsinkludering. Hvordan kan vi lykkes enda bedre med tiltakene, ikke minst det viktige tiltaket Arbeidsforberedende Trening for at enda flere kan komme i jobb.

Klikk her for program og påmelding