Inngår samarbeid med IKT-Norge

#205

Administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT Norge og direktør Kenneth Stien undertegnet avtalen på Seminaret for mellomledere denne uken.

Arbeid & Inkludering har nylig inngått en intensjonsavtale med IKT-Norge med et klart mål om flere i jobb. – IKT-næringen har behov for folk og det gir muligheter for kandidater i vår bransje, sier spesialrådgiver Ingeborg Malterud.

Arbeid- og inkluderingsbedriftene ønsker tettere samarbeid med IT-næringen fordi det er stort potensiale for inkludering ved å bli bedre kjent med denne bransjen, til gjensidig nytte for IKT Norges medlemmer og inkluderingsfeltet.

– Digital næring har stort og økende kompetansebehov. Med inkluderingsbedriftenes kvalitet i tjenesteleveransen,på vegne av det offentlige, er det et klart mål at avtalen skal bidra til flere i jobb. Man må ikke være ingeniør for å jobbe i IKT-bransjen. Det er en bransje med gode opplæringssystemer og i tråd med tankene bak Lære hele Livet kan rette personer få muligheter også uten rette formalkompetanse i bunn. Vi tror dette samarbeidet kan gi spennende muligheter for at vår bransje sammen med IKT-bedrifter kan lage målrettede og kompetansegivende løp som fører til jobb, sier hun.

I rammene for samarbeidet heter det blant annet at "IKT-Norge skal aktivt promotere muligheten for inkluderende rekruttering gjennom samarbeid med lokale medlemmer av bransjeforeningen Arbeid og Inkludering. Medlemmer av bransjeforeningen Arbeid og Inkludering er ansvarlige for å følge opp sine samarbeidsbedrifter blant IKT-Norges medlemmer. Herunder bistå bedrift og bedriftsleder med inkluderingskompetanse, samt følge kandidat opp i alle deler av prosessen. "