Arbeid & Inkludering

Innhold

Flere i jobb på kortere tid med Toyota-modellen

Lean-pris

OrbitArena, Follo Futura og SignoRycon oppnår svært gode resultater med å hjelpe folk i jobb.

Ved hjelp av Lean-organisering har tiltak som skal hjelpe personer med særlige yrkesmessige utfordringer i jobb blitt dobbelt så effektive hos tre arbeid- og inkluderingsbedrifter. Flere kommer i jobb på kortere tid.

OrbitArena, Signo Rycon og Follo Futura nominert til årets Leanprosjekt av Lean Forum Norge. Lean som organisasjonsform har gjort sitt inntog i norsk arbeidsliv på mange områder, men i langt mindre grad i "softere" sektorer som f.eks arbeidsinkludering. Ifølge daglig leder Mette Veiby i Follo Futura i Ås burde det ikke være noen grunn til det.
- For vår del handler det om at vi har et samfunnsoppdrag om å hjelpe flest mulig i jobb. Nav er kunden, men du kan også si at den enkelte jobbsøker er vår kunde. Å oppnå høyest mulig kundetilfredshet som er et viktig prinsipp i Lean, handler derfor om å oppnå best mulig resultater i å utvikle mennesker og bidra til at flere kommer i jobb, sier hun. Administrerende direktør Hanne Ulsletten ved Orbit Arena på Jessheim supplerer:
- Lean kan ikke tres nedover hodet på de ansatte som noe ledelsen bare implementerer, spesielt ikke i en sektor som vår. Vi er mennesker som skal jobbe med mennesker. Jobbkonsulentene i bedriftene er de som arbeider tettest med problemstillinger knyttet til oppfølging og formidling av arbeidssøkere. Innhold i tiltaket og det å enes om de sentrale målepunktene ble derfor en bred prosess i organisasjonene hvor alle jobbkonsulentene deltok, sier hun.

Over halvparten i jobb

Tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT) er det største av Navs tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne ut i ordinær jobb. Tiltaket er beregnet på personer med sammensatte utfordringer. Avklaring av arbeidsevne, jobbveiledning og tett oppfølging ut i jobb er viktige elementer i tiltaket. De tre arbeids- og inkluderingsbedrifter har særlig ligget jevnt høyt over tid på NHOs målinger over andelen som får jobb fra dette tiltaket, med over 50% formidling til jobb eller utdanning. Det er over Navs målkrav. 
- Da vi innførte Lean ble vi enige om et hovedmål om at det skulle bidra til å øke formidlingsprosenten i akkurat dette tiltaket. Det var viktig for oss å utvikle Leankonseptene etter eget behov i stedet for å kjøpe og implementere ferdige Lean-løsninger som kanskje ikke ville truffet vår bransje like godt, sier Hanne Ulsletten.
- Resultatene er svært gledelige. Flere kommer i jobb. Tiden den enkelte bruker i tiltak går ned. Det betyr igjen at vi kan gi tilbud til flere. Samfunnsøkonomisk gir det enorme gevinster. Næringslivet får kompetent arbeidskraft og det aller viktigste er den personlige gevinsten det gir den enkelte å kunne være en del av arbeidslivet, forteller Mette Veiby.

 

Medvirkning er sentralt

- Medvirkning er helt sentralt. I alle våre bedrifter er det faglig dyktige jobbspesialister. Noen var kanskje redd for at et system som Lean som man kanskje forbinder mest med produksjon, skulle drepe den faglige samtalen. Det har ikke skjedd. Den har snarere blitt mer skjerpet, fordi målet med det vi skal gjøre er enda tydeligere, sier Lucia Popescu-Turc. Hun er jobbkonsulent i Signo Rycon i Oslo. Bedriften har særlig spesialisert seg på å gi tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde.
– Lean hjelper oss å jobbe strukturert med sentrale målepunkter som sikrer fremdrift i prosessen mot mulig jobb. Hvis oppsatte gjøremål ikke blir gjennomført innen fastsatt tidsfrist blir det registrert som avvik, og da gjennomgår vi avvikene for å se hvordan rutiner og metoder kan forbedres. Men dette er ikke et kontrollregime, men en kontinuerlig prosess for å bli bedre, sier Mette Veiby.

 Les mer om konkurransen om årets norsk Lean-prosjekt her

 
Fakta:
  • OrbitArena, Signo Rycon og Follo Futura er tre arbeids- og inkluderingsbedrifter som leverer arbeidsmarkedstiltak til Nav, blant annet tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT)
  • Formålet er å hjelpe personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger i jobb og/eller utdanning.
  • Bedriftenes resultatforbedring etter innføring av Lean  i 2018 er en forbedring fra under 20% til over 50% i jobb og/eller utdanning.
  • I 2018 var alle tre bedriftene blant de 12 beste i landet på formidling og samtlige ligger over Navs målkrav
  • Bedriftene er nominert til årets Leanprosjekt av Lean Forum Norge
  • Leanfilosofien har sitt utspring i det forbedrings- og innovasjonsarbeidet Toyota har utviklet og systematisert. Denne forbedringsfilosofien er introdusert og praktisert på mange ulike måter i mange land.