Innhold

Gode forslag i ny ordning med tilskudd til ekspertbistand

#205

Bransjeforeningen har engasjert seg aktivt i prosessen med innspill til dette nye tilskuddet som ble lansert i forbindelse med den nye IA– avtalen. - Vi er gjennomgående svært fornøyd til forslaget til ny forskrift og høringsnotatet fra regjeringen, sier fagsjef Paal Haavorsen.

Haavorsen mener forslaget til det nye tilskuddet er mer fleksibelt og en forbedring sammenlignet med det gamle forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet. Han peker på følgende:

  • Tilskuddet både kan benyttes i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperioder der disse forekommer hyppig
  • Det er en grunnleggende holdning i høringsnotatet at arbeidsgiver/taker sine vurderinger skal veie tungt om når/hvordan tilskuddet skal kunne benyttes
  • At det presiseres at tilskuddet ikke skal benyttes til medisinsk behandling
  • Målet med bistanden primært er tilbakeføring til samme arbeidsforhold/arbeidsgiver, men om det ikke er aktuelt så er målet å finne en annen arbeidsgiver.
  • Bistanden bør bestå av råd og veiledning
  • Skal ikke konkurrere med andre arbeidsmarkedstiltak, skal være et tillegg
  • Det er nå satt et tak på 20 000 kr. og det er en fleksibel ramme for tidsrommet ved bruk av bistanden
  • Om det er behov for mer omfattende bistand enn maksbeløpet kan arbeidsgiver dekke det overskytende

 - De fagområder som skal dekkes av en ekspert har normalt våre medlemsbedrifter, i tillegg til nettverk i næringslivet hvis det blir aktuelt å finne en annen arbeidsgiver. I sum har de fleste medlemsbedrifter her en kompetanse som vil kunne bli etterspurt sykefraværsoppfølgingen, sier Haavorsen.

Bransjeforeningen skal delta i høringsmøte om forskriften torsdag 15. august.  Vi må ha eventuelle tilbakemeldinger og innspill fra bransjen innen fredag 9. august kl. 12.00 og de sendes til: pha@nhosh.no

 Klikk her for å lese høringsnotat og forslag til ny forskrift