Innhold

Fra Funksjonsvurdering til Ekspertbistand

Arbeids- og sosialdepartementet har nå kommet med ny forskrift om tilskudd til Ekspertbistand. Denne nye tjenesten vil erstatte den gamle ordningen med Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Det tas sikte på at forskriften skal gjelde fra 1. september 2019 og vare til 31. desember 2022 (fordi Ekspertbistand er knyttet til den nye IA-avtalen).

Det vil avholdes et høringsmøte i departementet torsdag 15. august 2019. Dersom noen av våre medlemmer har kommentarer og/eller spørsmål knyttet til denne nye tjenesten ber vi om innspill til Paal Haavorsen innen fredag 9. august.

Klikk her for å lese høringsdokumentene

Etter rask gjennomlesing ser vi svært positivt på denne nye tjenesten som, etter hva vi forstår, vil innebære at våre medlemsbedrifter får gode muligheter til å bli aktuelle leverandører. På årsbasis i denne IA-perioden er det signalisert at det vil bli satt av et årlig beløp på 50 millioner kroner til Ekspertbistand.

Vi planlegger også å arrangere et fagseminar om denne nye tjenesten onsdag 18. september i Næringslivets Hus i Oslo. I begynnelsen av august vil vi komme med konkret program, men målet med dette fagseminaret er en grundig gjennomgang av forskriften, tips til markedsføring av tjenesten lokalt og forslag til hvordan man kan jobbe med tjenesten Ekspertbistand.

Du kan allerede nå melde deg på seminaret. Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser på seminaret og at det kun er for medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering.  Klikk her for påmelding