Arbeid & Inkludering

Innhold

Flere tiltaksplasser må til for å avhjelpe AAP-situasjonen

#205

– I den situasjonen vi har nå med at AAP-ere skyves ut av ordningen uten at man har fått en avklaring, må det sikres tilgang til tilbud som hjelper flere i jobb, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Tirsdag var det høring i arbeids- og sosialkomiteen vedrørende representantforslag om endringer i ordningen med Arbeidsavklaringspenger. Den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet om at enkelte skyves ut av AAP-ordningen, og at konsekvensen har blitt flere på uføretrygd og sosialhjelp.

– Det kan isolert sett være fornuftig at AAP-perioden som hovedregel kortes til tre år. Men det avgjørende er at folk får et arbeidsrettet tilbud i tide. Riksrevisjon har dokumentert man i snitt må vente opp til 8 måneder før man i det hele tatt kommer i gang med tiltak. Endringene i AAP slår dermed hardt inn, fordi systemet er ikke rigget for denne endringen på så kort varsel, sier Kenneth Stien.

Han mener at Statsbudsjettets kutt i tiltaksplasser gjør vondt verre, fordi det avskjærer ytterligere fra muligheten til å gi folk et arbeidsrettet tilbud i tide. Dette var også budskapet til Arbeid & Inkludering under høringen i Stortinget.
– Konsekvensen nå er at mye av tiltaksressursene brukes i for stor grad til å avklare folk som har vært lenge på arbeidsavklaringspenger i stor grad mot uføretrygd. Mange av disse kunne kanskje ha kommet i jobb hadde riktig tiltak kommet til rett tid, sa kommunikasjonssjef Per Christian Langset under høringen. Han frykter videre at konsekvensen av det som skjer nå er at mange som nylig har fått innvilget arbeidsavklaringspenger settes på vent, fordi det er akutt behov for hurtigavklaring av de som står i fare for å miste rettighetene til Arbeidsavklaringspenger.

– Brukere straffes dermed for systemfeil. Nøkkelen ligger i gode arbeidsevnevurdering og handlingsplaner i Nav og at dette kommer raskt i gang, sa han under høringen.

Stien mener det er særlig avgjørende med en økning i tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT).

– Det er mange grunner for det. Det er dette tiltaket som er best tilpasset de største gruppene på utsiden av arbeidslivet. Tiltaket har stadig mer lovende resultater hvor bransjen nå formidler over 40% til jobb og utdanning. Det er kapasitet i våre bedrifter til å gi tilbud til flere, men det er knapphet på tiltaksplasser og køer for å komme inn, sier direktør Kenneth Stien.

Les sak og intervju hos FriFagbevegelse:

https://frifagbevegelse.no/nyheter/aapkuttene-tema-pa-stortinget--dette-er-en-akutt-situasjon-som-ma-repareres-6.158.621139.c6ce2e2f41