– Skuffende tiltaksbudsjett for personer med nedsatt arbeidsevne

#205

Finansminister Siv Jensen (FrP) holder finanstalen for Stortinget. Foto: Stortinget

Forslaget til statsbudsjettet innebærer en reduksjon på om lag 3000 tiltaksplasser sammenlignet med dagens nivå. – Det er overraskende at det ikke satses mer på arbeidsmarkedstiltak som kunne dempet den rekordstore veksten i antall uføretrygdede, sier direktør Kenneth Stien.

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak reduseres med 200 millioner kroner, justert for prisstigningen. Dette gir et beregnet tiltaksnivå på 56.000 tiltaksplasser, mens nivået i inneværende år er på om lag 59.000 plasser. Regjeringen begrunner reduksjonen i arbeidsmarkedstiltak med lavere ledighet og at flere dermed ikke har bruk for tiltak.

– Dette gir logikk hva angår tiltaksplasser for ordinært ledige, men det er ingen logikk i å kutte tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne som har et definert behov for bistand for å komme i jobb, uansett om konjunkturene er gode eller dårlige. Varsellampene burde heller blinket om en forventet vekst i uføretrygd på 7 milliarder kroner. Da må man snarere styrke tiltaksinnsatsen overfor de grupper som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet i stedet for å gjøre det motsatte, sier Kenneth Stien som viser til at faglige råd fra Sysselsettingsutvalget nettopp peker på behovet for økt satsing på arbeidsmarkedstiltak.

– Gitt ordinær fordeling mellom tiltak for ordinære arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne vil man kunne komme ned i kun 41.000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. I 2016 var over 46.000 tiltaksplasser for gruppen. Det er et paradoks at man kutter i tiltaksinnsatsen når resultatene, kunnskapen og metodikk i Nav og tiltaksapparatet er bedre enn noen gang, sier Kenneth Stien. Han viser til at resultatene fra tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT) viser rekordhøy overgang til jobb for dem som i utgangspunktet står lengst fra arbeidsmarkedet (se figur under).

– Stortinget må gi et tydelig signal om at det både er behov for flere tiltaksplasser og at personer med nedsatt arbeidsevne gis en mye tydeligere prioritet. Her er AFT-tiltaket et nøkkeltiltak, fordi det er dette tiltaket som gir den mest omfattende oppfølgingen for at en person kan komme i jobb. Det er like mange som har behov for arbeidsmarkedstiltak som tidligere og muligheten for å få flere i jobb er større, sier Kenneth Stien.