Få med deg høstens VTA-seminar

Foredragsholdere VTA-seminaret

Du møter bl.a: Elin Thygesen, Carl Erik Moe, Marit Rustad, Hanne Therese Berg Vangen, Bent Rehn Kristensen, Peik Hveem, Mona Moe Ribaut, Jarle Eknes, Jann Aasbakk, Monica V. Sivertsen og Kenneth Stien.

Teknologi, karrierekompetanse, interne og eksterne arbeidsarenaer og ny kravspesifikasjon for VTA er viktige stikkord. Årets seminar har fått tittelen: Rett til arbeid, men hva slags arbeid?

På årets VTA-seminar 15. - 16. oktober vil det være fire svært aktuelle hovedtemaer:
  1. Hvordan kan teknologi øke yrkesdeltakelsen for personer med utviklingshemming?
  2. Opplæringstilbudet i våre bedrifter med særlig vekt på lærekandidatordningen og utvikling av karreriekompetanse.
  3. Å være arbeidstaker - intern og eksternt
  4. Arbeid for uføretrygdede. Hvordan vil NAV utvikle VTA-tiltaket fremover?

Prosjektet Innarbeid ledes av Universitetet i Agder og har som formål utvikle tjenester og teknologi for at flere utviklingshemmede kan komme i jobb. Løsningene InnArbeid kommer frem til skal utvikles i samarbeid med brukerne selv. Prosjektet har vart ett år og Elin Thygesen og Carl Erik Moe fra UiA vil presentere kunnskapsgrunnlag sålangt og presentere noe av mulighetsrommet som ligger i dette.

Lærekandidatordningen er et viktig del av opplæringstilbudet i våre bedrifter. I Vestfold er dette organisert i et eget opplæringskontor for Vekst og Arbeid- og inkluderingsbedriftene, Oktav. På seminaret vil vi høre om hvordan dette gir økt fokus på læring i bedriftene. 
Karrierekompetanse er stadig mer sentralt begrep i både arbeids- og kompetansefeltet. Monica V. Sivertsen utfordrer om hvordan vi kan legge til rette for utvikling av karrierekompetanse i VTA-tiltaket. Hun er leder av ressurssenteret til Durapart og sitter i nasjonalt forum for Karriereveiledning i Kompetanse Norge. 

Hvordan er det å være VTA-ansatt? Hvilke erfaringer er det de ansatte selv gjør? Norges Arktiske Universitet ønsker å finne ut dette, samt hva som kreves for VTA-ansatt å jobbe eksternt. Universitetslektor Marit Rustad vil sammen med medforskerne Hanne Therese Berg Vangen og Bent Rehn Kristensen orientere om dette forskningsprosjektet.
Prosjektet HELT MED vekker stadig større interesse og etablerer seg flere steder i landet. Målet med prosjektet er å få flere utviklingshemmede i jobb i ordinært arbeidsliv. Samtidig erfares det at god oppfølging av både arbeidstakere og arbeidsgivere er viktig. I Oslo har derfor arbeid- og inkluderingsbedriften Sens blitt en viktig samarbeidspartner.

Arbeids og Velferdsdirektoratet v/ seniorrådgiver Marie Refseth vil orientere om den nye kravspesifkasjonen for VTA-tiltaket på seminaret. Den nye kravspesifikasjonen vil bli klar i løpet av høsten, og vil angi hvordan NAV tenker seg at VTA-tiltaket bør utvikle seg framover. 

På seminaret vil vi også få servert viktige historier gjennom film. Filmskaper Mona Moe Ribaut har tidligere jobbet som arbeidsleder i VTA-tiltaket.  Nå har hun spesialisert seg på små dokumentarer og mini-portretter, ofte om menneskers møte med "systemet" - på godt og vondt. 

Velkommen til spennende dager på Gardermoen. 

Klikk her for påmelding og fullstendig program.