Arbeid & Inkludering

Innhold

Skreddersydd studium om karrierekompetanser i AI-bedrifter

Erik Hagaset Haug

Formålet med studiet er å øke den metodiske bevisstheten: Hvilke metoder bruker vi og hvorfor, sier førsteamanuensis Erik Hagaseth Haug ved Høgskolen Innlandet.

– Det skjer mye innen karriereveiledningsfeltet. Formålet med studiet er å øke den metodiske bevisstheten: Hvilke metoder bruker vi og hvorfor, sier førsteamanuensis Erik Hagaseth Haug ved Høgskolen Innlandet.

Haug har vært sentral i oppbyggingen av karrierestudiene ved Høgskolen i Innlandet, var medlem i Karriereveiledningsutvalget og er faglig koordinator for det nasjonale kvalitetsrammeverket. Han har også tidligere jobbet som veileder ved arbeid- og inkluderingsbedriften Hapro. I samarbeid med Arbeid & Inkludering tilbyr nå Høgskolen et 15 studiepoengs deltidsstudium med særlig fokus på karrierekompetanser og karrierelæring. 

– Poenget er at dette skal være praktisk orientert for dem som ønsker å utvikle metoder og aktiviteter for å arbeide med karrierekompetanse og karriereveiledning. Gjennom en kombinasjon av faglig input og lokalt forankret utviklingsarbeid, er siktemålet at studentene utvikler evner til kritisk å vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen praksis. Slik sett kan dette også bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene, sier Haug. Målet er å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med deltakere innenfor de ulike rammene tiltakene gir.

– I stadig større grad ser vi at dette er kunnskap som etterspørres i ulike Nav-tiltak. Metodisk bevissthet og kunnskap på dette feltet vil derfor bli stadig viktigere, sier Erik Hagaseth Haug.

Studiet er, med sin innretning mot en faglig og metodisk fordypning i karrierekompetanser og karrierelæring, unikt i norsk sammenheng.

Klikk her for mer informasjon om studiet.