Stort engasjement for utvikling av VTA-tiltaket

#205

Daglig leder Ingunn Rogstad fra Via Færder fortalte om hvordan bedriften bygger opplæringskultur knyttet opp til formelle læremål.

30 deltakere fra 20 medlemsbedrifter var samlet i Oslo denne uken for å diskutere hvordan VTA-tiltaket kan utvikles videre.

VTA -tiltaket er i endring, ny kravspesifikasjon kommer i løpet av året, og at det er nødvendig med utvikling av innhold i tiltaket. Bransjeforeningen har jobbet ca 2 år med et prosjekt som har hatt fokus på dette, og hvor 3 bedrifter har deltatt (GREP Grenland, Via Færder og Sogneprodukt). Disse 3 delte sine erfaringer med 20 medlemsbedrifter og innledet til gruppediskusjoner om utvikling av tiltaket. 

Innholdet handlet om fokus på læring og kvalifisering, blant annet med offisielle læreplaner for fag som ramme, organisasjonsutvikling og holdningsarbeid, struktur og dokumentasjon som støtter disse prosessene.