Arbeid & Inkludering

Innhold

Stadig flere på tiltak får en jobb

Stortingsrepresentant Magret Hagerup (H) i arbeids- og sosialkomiteen

Stortingsrepresentant Magret Hagerup (H) i arbeids- og sosialkomiteen

Arbeidsledigheten er på vei ned, flere får jobb og økonomien går bedre. Samtidig er det viktig å sørge for at de som sliter med å komme i jobb kan få muligheten. Det er en innsats vi lykkes stadig bedre med! skriver stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) i arbeids- og sosialkomiteen i et innlegg i Harstad Tidende.

Hele innlegget:

Arbeidsledigheten er på vei ned, flere får jobb og økonomien går bedre. Samtidig er det viktig å sørge for at de som sliter med å komme i jobb kan få muligheten. Det er en innsats vi lykkes stadig bedre med! 

Nå viser tallene at vi aldri før har fått så mange jobbsøkere fra tiltak over tilbake til vanlig arbeid. Dette er gjerne personer som av ulike årsaker sliter med egen helse, som trenger oppfølging eller en tilrettelagt arbeidsplass. I fjor var det 9.000 som kom inn i arbeidslivet etter å ha vært på tiltak i en arbeidsinkluderingsbedrift. Det er en økning på 2.000 flere personer fra året før. Særlig var det NHO-bedriftene som økte antallet ansettelser. Det er ekstra gledelig at syv av ti får jobb i det private næringslivet, som er grunnlaget for vår felles velferd. 

Arbeidet med å få flere fra arbeidsinkluderingstiltak over i ordinær jobb har pågått over mange år og innsatsen har nå båret frukter. Tallenes tale er tydelig. Hvis 10.000 personer står i jobb og deltar i arbeidslivet i fem år, er de samfunnsøkonomiske gevinstene på 10 milliarder kroner. Høyre er opptatt av å få flest mulig i jobb ikke bare fordi vi som samfunn tjener penger på at flest mulig deltar i arbeidslivet, men fordi å ha en jobb å gå til er viktig for den enkelte. 

Høyre vil fortsette arbeidet med at stadig flere kan få en jobb. Vi styrker innsatsen med å lage tilbud som er bedre tilpasset dem som har vært arbeidsledige over lang tid. Vi gjennomfører en storstilt satsing for å få flere unge arbeidssøkere under 30 år inn i arbeidslivet, gjennom en egen ungdomsinnsats. Og vi sørger for nødvendige endringer i lønnstilskuddsordninger og tilretteleggings- og oppfølgingsordninger for å stimulere til økt etterspørsel etter arbeidskraft, både ledige og personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaksleverandørene skal måles på det som er viktig: å få folk i jobb! Dette skal veie tungt når nye anbud om tiltak til Nav skal leveres. 

Jeg vil rette en stor takk til alle de fantastiske arbeidsinkluderingsbedriftene og arbeidsgiverne i hele Norge, som har jobbet systematisk og målrettet over tid for at denne jobben skal lykkes. Uten deres innsats hadde vi aldri klart å få så mange i jobb.

(innlegget ble trykket i Harstad Tidende 6. mars 2018)