Arbeid & Inkludering

Innhold

Rekordmange med huller i CV-en i jobb i 2017

Aktuelt, Ringer i Vannet

Publisert

KOM I JOBB: Etter et langt liv som uteligger og rusmisbruker fikk Terje Mathisen jobb som teknisk assistent på hotell Scandic Helsfyr. Han er én av de mange som har kommet i arbeid via arbeidsinkluderingsbransjen (Foto: Ola Mjaaland / NRK)

KOM I JOBB: Etter et langt liv som uteligger og rusmisbruker fikk Terje Mathisen jobb som teknisk assistent på hotell Scandic Helsfyr. Han er én av de mange som har kommet i arbeid via arbeidsinkluderingsbransjen (Foto: Ola Mjaaland / NRK)

I samarbeid med NAV skal arbeid- og inkluderingsbedrifter hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne å få en ordinær jobb. I 2016 formidlet bransjen 7000 personer i jobb, mens det endelig tallet for 2017 vil passere 9000.

- Det har vært en jevn økning over tid, men nå er vi nesten i ferd med å se en ketchupeffekt. Årsaken tror vi både skyldes et økende behov for arbeidskraft i Norge og at stadig flere framsynte arbeidsgivere ser muligheter i å rekruttere personer som har stått i ytterkanten av arbeidslivet. Ikke minst skyldes det at moderne arbeidsinkludering i enda større grad skjer i aktivt samarbeid med arbeidsgiverne. Vår bransje tar utgangspunktet i arbeidsgiveres reelle behov for arbeidskraft og målretter oppfølgingen av den enkelte der hvor det er reelle jobbmuligheter, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

Han peker på at det er enorme samfunnsgevinster å hente ved at flere kommer i lønnet arbeid i stedet for uføretrygd. Forsiktig beregnet innebærer 9000 flere i jobb, samfunnsbesparelser på minst 9 milliarder kroner, ifølge tall fra Arbeidsdepartementet.

Fra heroin til hotelljobb​
NRK har i nettsaken Terje sov under broa - nå er han i jobb fortalt historien til én av de som har kommet i jobb via arbeidsinkluderingsbransjen:

Terje Mathisen (46) ble ansatt på hotell etter lang tid som rusmisbruker og tolv år som uteligger. Han begynte å ruse seg som 12-13-åring, men har nå vært rusfri i ni år, etter nærmere 25 år som rusmisbruker. Og han takker blant annet arbeidet for at han holder seg unna rus. 

Ringer i Vannet
NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet er en viktig årsak til at så mange flere kommer i jobb, ifølge Kenneth Stien

- Ringer i Vannet-metodikken har nettopp blitt rosende evaluert av NTNU. Metodikken baserer seg på et mer forpliktende samarbeid mellom arbeid- og inkluderingsbransjen og næringslivet, og hvor det å redusere arbeidsgivers risiko er førende. Stikkordene er tett oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver og god jobbmatch ved at bedrifter får kandidater som passer i jobben. Dette gjør ikke bare at flere kommer fra trygd til jobb, men at de i større grad også blir værende i jobben. Denne arbeidsformen gjennomsyrer bransjen.