Arbeid & Inkludering

Innhold

Ny bransjenorm GDPR

Det har blitt utarbeidet et utkast til bransjenorm for GDPR. Hovedformålet med bransjenormen er å bidra til at bransjen ivaretar tiltaksdeltakernes personvern.

Det har blitt utarbeidet et utkast til bransjenorm for GDPR. Bransjenormen vil bli oversendt Datatilsynet for godkjenning.

Hovedformålet med bransjenormen er å bidra til at bransjen ivaretar tiltaksdeltakernes personvern. Det er fortsatt mye som er usikkert ved innføringen av GDPR. Usikkerheten er til en viss grad reflektert i normen.

Bransjenormen skal jevnlig oppdateres slik at den er relevant med tanke på praktisk erfaring i gjennomføringen av forordningen. Dessuten gjør den teknologiske utviklingen til at det stadig er nye trusler og muligheter det må tas hensyn til når det gjelder personvern.

Bransjenormen finner du på våre lukkede medlemssider.