Arbeid & Inkludering

Innhold

Kjemper for læreplasser for dem som sliter

Aviser om lærlinger

Faksimile Dagsavisen, E24, hegnar.no, Dagens Perspektiv

– Vi risikerer at flere unødig havner på uføretrygd, sier Kenneth Stien, direktør i Arbeid og Inkludering i NHO Service og Handel til Dagsavisen.

– Vi risikerer at flere unødig havner på uføretrygd, sier Kenneth Stien, direktør i Arbeid og Inkludering i NHO Service og Handel til Dagsavisen.

– Dette har sannsynligvis vært det mest vellykkede Nav-tiltaket når det gjelder å få folk i arbeid, sier Stien.

Tiltaket han sikter til innebærer at personer med nedsatt arbeidsevne får såkalt arbeidsforberedende trening (AFT) gjennom Nav og kan ta fagbrev samtidig. Bedriftene har mottatt et tilskudd som tidligere er blitt brukt til å betale ut lønn til lærlinger med nedsatt arbeidsevne mens de tar fagbrev. Nå som de ikke lenger vil få lønnstilskudd for å ta imot lærlinger gjennom Nav, frykter NHO og Fellesforbundet at det blir mindre attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger.

Endringen skjer ved årsskiftet, fordi regjeringen har erstattet tre Nav-tiltak med det nye AFT, der bedriftene ikke lenger vil få lønnstilskuddet. Fellesforbundet og NHO har sendt et felles bekymringsbrev til Arbeids- og sosialdepartementet der de ber statsråd Anniken Hauglie (H) videreføre dagens ordning.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser i en epost at personer med nedsatt arbeidsevne fortsatt vil ha mulighet til å ta fagbrev med støtte fra Nav, men da innenfor opplæringstiltaket, og ikke innenfor tiltaket som Fellesforbundet og NHO nevner.

Les hele saken i Dagsavisen