Lettvint om lønnstilskudd

Aktuelt, Vi mener

Publisert

#205

FAKSIMILE: Svarinnlegg til Christine Meyer om lønnstilskudd fra direktør Kenneth Stien i Dagens Næringsliv, 27. februar 2018.

Christine Meyer oppfordrer i DN 21. februar Finansdepartementet til å åpne pengesekken. Hun vil bruke mer penger på lønnstilskudd. Det er grunn til å være skeptisk, skriver direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i Dagens Næringsliv.

Lenke til innlegget i Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).

Christine Meyer oppfordrer i DN 21. februar Finansdepartementet til å åpne pengesekken. Hun vil bruke mer penger på lønnstilskudd. Det er grunn til å være skeptisk.

Lønnstilskudd er et tveegget sverd. Særlig kombinasjonen lønnstilskudd og målstyring mot antall formidlinger, kan føre til at det er grupper som relativt lett kan komme i jobb på annet vis som prioriteres i jakten på resultater, og dette skjer på bekostning av dem med større bistandsbehov. Det er også stor fare for at lønnstilskudd vil bli brukt i stedet for å ta tak i de underliggende årsakene til at mange ikke får jobb. Mange har ikke fullført utdanning, og har ikke de ferdighetene et moderne arbeidsmarked etterspør. En mekanisk utplassering i ordinært arbeidsliv er i beste fall en kortsiktig løsning for dem som står i arbeidsmarkedets randsone.  Som Meyer selv påpeker, forsvinner en arbeidstaker med lønnstilskudd fort ut igjen når tilskuddet fjernes.

Meyer tar ikke for seg hvordan en ordning med lønnstilskudd skal administreres. Hvem skal få lønnstilskudd? Hvordan skal man sikre seg mot overforbruk? Lønnstilskudd kan gi gode resultater i kombinasjon med andre tiltak, men før man har diskutert hvordan en ordning med økt bruk av lønnstilskudd kan designes, bør finansdepartementet holde igjen på pengestrømmen.

Kenneth Stien, 
direktør i Arbeid & Inkludering