Arbeid & Inkludering

Innhold

Thor Fjellvang valgt til ny styreleder

Nytt styre

F.v. Trond Ivar Vestre, Ragnhild Bjerkevik, Kjersti Grindalen, Thor Fjellvang, Gunn Berthelsen, Steinar Karlstrøm, Birte Nilsen, Tao Sandvær Seim. (Per Olav Myrstad, Iselin Marstrander og Espen Abrahamsen var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Administrerende direktør Thor Fjellvang hos GREP Grenland er ny styreleder for Arbeid & Inkludering. Han etterfølger Petter Refsnes som på landsmøtet ble takket av etter 10 år som styreleder.

Landsmøtet i Arbeid & Inkludering ble nylig avholdt i Kristiansand. Administrerende direktør Thor Fjellvang ved GREP Grenland er valgt til ny styreleder. Han representerer distrikt Sør.

- Jeg er takknemlig for tilliten, og ydmyk for å overta denne rollen etter Petter Refsnes. Han har vært en samlende og trygg styreleder for bransjen i en periode med mye omstilling. Jeg har jobbet med attføring/arbeidsinkludering i over 20 år, og det har preget livet mitt i stor grad. Medlemsbedriftenes samfunnsoppdrag gir mening og engasjement. Jeg ser fram til å jobbe sammen med et kompetent styre og et dyktig sekretariat for at våre medlemsbedrifter fortsatt skal utvikle og levere gode tjenester til enkeltpersoner og samfunnet, sier Thor Fjellvang.
Ny nestleder er Gunn Berthelsen fra Deltagruppen AS. Hun representerer Distrikt Øst.

Styret i denne landsmøteperioden fram til 2020 vil ellers bestå av:

  • Steinar Karlstrøm Aksis AS, Distrikt Nord (Gjenvalg)
  • Kersti Grindalen Agena AS, Distrikt Innlandet (Ny)
  • Tao Sandvær Seim Vesterålsprodukter AS, Distrikt Nordland (Gjenvalg)
  • Per Olav Myrstad Astero AS, Distrikt Nordvest (Gjenvalg )
  • Birte Nilsen Opero AS, Distrikt Vest (Ny)
  • Iselin Marstrander Nordlandsforskning, eksternt styremedlem (Ny)

Varamedlemmer i prioritert rekkefølge:

  1. Ragnhild Bjerkvik Aski AS Distrikt Vest (Ny)
  2. Trond Ivar Vestre Fretex Norge AS (Gjenvalg)
  3. Espen Abrahamsen Sensgruppen AS Distrikt Øst (Ny)
Skifte av styreleder
#005

Thor Fjellvang overtar som styreleder etter Petter Refsnes.