KrF vil ha 1000 flere tiltaksplasser

#205

– KrFs alternative budsjettforslag innebærer en vesentlig styrking av innsatsen for at de med størst bistandsbehov skal komme i jobb, sier direktør Kenneth Stien. Partiet vil ha 1000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 500 flere VTA-plasser.

Krf la fredag fram sitt alternative budsjettforslag hvor det foreslås å styrke tiltak for de som står lengst unna i arbeidsmarkedet med 190 millioner kroner.
– Krf går dermed inn for å rette opp igjen det kuttet regjeringen foreslår i tiltaksplasser som også vil kunne ramme personer med nedsatt arbeidsevne. Derfor er det veldig positivt at KrF mener at 1000 flere tiltaksplasser nettopp skal gå til denne gruppen, som uansett har behov for tilbud for å komme i jobb. Her vil AFT-tiltaket være helt sentalt, sier Kenneth Stien.

Stien er også glad for at Krf vil ha en kraftigere opptrapping av antall VTA-plasser med 500 flere plasser enn regjeringen foreslår.
– Her er det godt dokumentert at behovene er store, sier han.