Kommunene skeptisk til attføring på anbud

Arbeidsminister Robert Eriksson

Arbeidsminister Robert Eriksson.

Flertallet av ordførerne er skeptiske til at attføringstiltak legges ut på anbud, viser en ny undersøkelse, skriver Dagsavisen. – Dette gir et klart signal til regjeringen om å utrede dette forslaget grundigere, sier direktør Johan-Martin Leikvoll.

NIVI analyse har spurt ordførere i kommuner som eier attføringsbedrifter om deres syn på anbudsutsetting av attføringstiltak. I rapporten kommer det fram at det er få respondenter som svært positive til anbudsutsetting. Generelt utrykker svarene usikkerhet og skepsis til bruk av anbud. Et flertall av ordførerne (52 %) er svært eller ganske negative til å anbudsutsette dette området. 21 % vet ikke mens 4 % er svært positiv og 24 % er ganske positive. 

– Den viktigste konklusjonen vi kan trekke ut av undersøkelsen, er at det er veldig stor skepsis og usikkerhet i kommunene knyttet til om det er riktig å kommersialisere attføringsområdet, sier Johan-Martin Leikvoll.
 
 Tre av fire ordførere som er negative til attføring på anbud, begrunner dette med at attføring primært er en velferdstjeneste og dermed en del av kommunens samfunnssansvar. Det er derfor ikke egnet for konkurranseutsetting, hevder de.
 
Halvparten av de som er negative begrunner det også med at økt anbud med fokus på pris kan føre til dårligere kvalitet på tjenesten, at anbud ikke egner seg for grupper med sammensatte bistandsbehov og at anbudsutsetting vil føre til mer byråkrati og økte bistandsbehov.
 
– Uansett hva man måtte mene om mer eller mindre anbud på attføringsområdet, er det heftet stor usikkerhet med forslaget. Statsråden burde heller startet opp med reelt å forenkle tiltakssystemet gjennom å kutte ned ventetider før og mellom attføringsprogrammer. Men dette kommer kanskje i stortingsmeldingen hvor også spørsmålet om markedsbaserte løsninger på attføringsområde hører hjemme, sier Leikvoll.
  
 

Klikk her for å lese hele saken i Dagsavisen