Aski lykkes med ulike tiltak for å få flere i jobb

#205

Faksimile fra Karmøynytt

Gjennom introduksjonsprogrammet har Jamal Alawad fått prøve seg i ulike deler av Aski-systemet, og resultatet ble betalt jobb. Bedriften lykkes også svært godt med AFT-tiltaket hvor halvparten kommer i jobb, skriver Karmøynytt.

– Det viser seg at det å ha en arbeidssituasjon bidrar til å bedre språktreningen. Språk er nøkkel til integrering, utdanning og jobb og man kommer ikke så langt uten, sier daglig leder i Aski Ragnhild Bjerkvik til Karmøynytt.

– Jeg liker å jobbe mye. Her på Europris setter jeg varer i hyllene, rydder, vasker og gjør mye forskjellig, forklarer han til avisen.

Tiltaket Norsk i praksis er en kombinasjon av skole tre dager i uken og arbeidspraksis to dager. Innsatsen har betalt seg for 32-åringen som nylig ble tilbudt jobb ved Europris.

– Han viste fort at han tok oppgavene lett. Han var i tillegg veldig aktiv og engasjert og har såpass god arbeidsevne og kapasitet at vi så at vi kunne bruke den i ordinært arbeid, sier butikksjef Jon Inge Nilsen.

Han mener at det å jobbe i butikk er en god arena for integrering.

– Det fine med butikk er at kundene ikke vet hvorfor han jobber hos oss. Han blir behandlet som en vanlig ansatt av kundene og er i kontakt med dem hele tiden, sier han.

I tillegg til å legge til  introduksjonsprogrammet er arbeidsforbredende trening et viktig tiltak for Aski.  Nylig antall plasser blitt økt fra 25til 35 plasser.

– Det er vi veldig takknemlig for og jeg tror at NAV Karmøy har vært en pådriver for at det skulle bli en økning i antall plasser, sier Bjerkvik til Karmøynytt. Bedriften har i siste kvartal fått 50% av deltakerne i jobb fra dette tiltaket.