Arbeid & Inkludering

Innhold

Hvor stort skal Nav få vokse?

Kenneth Stien, direktør i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering

Kenneth Stien, direktør i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering

Vekstambisjoner er ikke kun forbeholdt det private næringsliv. I møte med nye utfordringer på inkluderingsområdet, ønsker Nav-ledelsen at etaten skal gjøre stadig mer selv. Er virkelig kontinuerlig Nav-vekst løsningen, spør direktør Kenneth Stien i et innlegg i Klassekampen.

Faksimile Klassekampen

Faksimile Klassekampen

Klassekampen har 15. juni et bredt oppslag om økningen i antall unge uføre. Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, peker på psykiske lidelser som den viktigste årsaken til økningen. Åsholt forteller at behandling i kombinasjon med arbeidstrening bør skje på et tidligere tidspunkt enn det som ofte har vært vanlig, og at Nav bør ansette flere til å gjøre denne jobben selv.

Det er ingen uenighet blant fagfolk om at ordinært arbeid er god behandling for mange med psykiske problemer. Derimot følger det ikke at Nav av den grunn bør overta oppgaver som i dag utføres av andre, i dette tilfellet det spesialiserte kompetansemiljøet arbeid- og inkluderingsbedriftene representerer. AI-bedriftenes eksistensberettigelse ligger blant annet i evnen til faglig innovasjon. AI-bedriftene har vært en drivkraft i arbeidet med å implementere nettopp de metodikkene Åsholt ønsker å se mer av.

Nav er en organisasjon med store problemer og interne motsetninger. Riksrevisjonen har nettopp foretatt en omfattende undersøkelse av Navs forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak. Det svikter blant annet når det gjelder aktivitetsplaner, manglende dokumentasjon og ventetider. Mange Nav-brukere må vente lenge før de, uten handlingsplan, blir sendt til feil tiltak med dårlig oppfølging fra Nav. Det gir mer sykdom og færre i jobb.

Navs kjerneoppgaver burde være å få på plass det som i dag ikke fungerer. Ikke å jobbe for at kompetansemiljøer utenfor Nav selv bygges ned. I motsetning til Åsholt, mener jeg det er viktig at Nav ikke gaper over for mye, men legger vekt på kjerneoppgavene. Svaret på enhver ny utfordring er ikke å kreve enda flere ansatte i etaten.

AI-bedriftenes eksistensberettigelse ligger blant annet i evnen til faglig innovasjon.