Flere med huller i CV-en i jobb enn noen gang

Aktuelt

Publisert

Statsminister Erna Solbergs oppfordring om å ansette personer med huller i CV-en er i ferd med å omdannes til vanlig praksis i mange bedrifter. Her er statsministeren på iJobbdagene 2016.

Statsminister Erna Solbergs oppfordring om å ansette personer med huller i CV-en er i ferd med å omdannes til vanlig praksis i mange bedrifter. Her er statsministeren på iJobbdagene 2016.

Landets 110 arbeid- og inkluderingsbedrifter har hjulpet over 7000 i ordinær jobb i 2016.- Til tross vanskeligere arbeidsmarked har likevel viljen til å inkludere personer med huller i CV-en aldri vært større, sier direktør Kenneth Stien til NTB.

Aldri har bransjen fått så mange i jobb. Det reelle tallet vil passere 7000 når tallene for desember er innrapportert, men man i fjor fikk tett opp mot 7000 i jobb. Stien mener statsminister Erna Solbergs oppfordring i to nyttårstaler om å åpne dørene for personer med huller i CV-en er i ferd med å omdannes til vanlig praksis i mange norske bedrifter. Statsministerens taler har forsterket trenden i næringslivet om å gi mennesker nye muligheter.

- Det er mange eksempler på at bedrifter i stadig større grad rekrutterer personer som kanskje har slitt litt i arbeidslivet. Bedriftene erfarer at dette er stabil og god arbeidskraft med lavt sykefravær, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i NHO Service. Han mener det er spesielt at arbeid- og inkluderingsbedriftene får flere i jobb i et år med vanskeligere arbeidsmarked.

- Jeg tror årsaken er todelt. Det dreier seg om et paradigmeskifte innen arbeidsinkludering hvor våre virksomheter i enda større grad kjenner lokale arbeidsgiveres definerte behov for arbeidskraft og inngår rekrutteringsavtaler for å løse det. Samtidig ser vi det positive ryktet går blant ordinære bedrifter om at dette kan være en god rekrutteringskanal, sier han.

NHO-prosjektet "Ringer i Vannet" har som mål å dempe arbeidsgivers risiko for å ansette personer som har vært utenfor arbeidslivet. Tett oppfølging fra en arbeid- og inkluderingsbedrift, og god match mellom bedrift og arbeidssøker er nøkkelen.

- 1000 NHO-bedrifter har skrevet rekrutteringsavtale. Det er et kraftfullt uttrykk for et inkluderende arbeidsliv. Mange bedrifter har ansatt mange med huller i CV-en, sier Stien og viser blant annet til at det landsdekkende renholds- og driftsselskapet Toma nærmer seg 40 ansettelser gjennom Ringer i Vannet. Hele to av tre ansatte i post- og distribusjonsfirmaet Bypost i Vestfold er rekruttert på samme måte.

- For den enkelte handler dette om å gå fra en passiv tilværelse på stønader til aktiv deltakelse i arbeidslivet med lønn. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er enorm. Det er mange utenfor arbeidslivet som trenger bistand for å komme inn. Jeg tror enda flere vil komme i jobb i 2017. Enklere og mer effektivt regelverk for arbeidsmarkedstiltak er nå på plass, næringslivet ønsker å bidra og behovet for arbeidskraft vil øke. Dessuten har vi funnet en metodikk som fungerer, sier Stien.  

Les saken i Dagens Næringsliv