Bedrifter med økende behov for kompetanse

arbeidsplass

– Kompetanse er hovednøkkelen for at flere kan komme i jobb og møte etterspørselssiden fra arbeidslivet. Vi ser at næringslivet er mer enn villige til å gi personer som har slitt i arbeidslivet jobb når kompetanse matches med næringslivets behov, sier direktør Kenneth Stien.

Seks av ti NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse, viser NHOs kompetansebarometer. Særlig er det mangel på fagarbeidere. – Dette er et viktig signal til hvordan arbeidsmarkedstiltakene må innrettes, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & inkludering.

Det årlige kompetansebarometeret, som ble lagt frem tirsdag, viser nok en gang at NHO-bedriftene sliter med å få ansatt folk med rett kompetanse. Som i tidligere års undersøkelser, er det først og fremst personer med fagbrev det er mangel på i norsk næringsliv. 62 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for ansatte med yrkesfaglig utdannelse de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk- og industriell produksjon, bygg og anlegg og elektrofag. Dernest følger fagskoleutdanning som etterspørres av 53 prosent. Dette er høyeste andel udekket kompetansebehov i de fem årene NHOs kompetansebarometer er gjennomført.

– Kompetanse er hovednøkkelen for at flere kan komme i jobb og møte etterspørselssiden fra arbeidslivet. Vi ser at næringslivet er mer enn villige til å gi personer som har slitt i arbeidslivet jobb når kompetanse matches med næringslivets behov. Derfor er tiltak som Arbeidsforberedende trening (AFT) helt sentralt å satse på, fordi det gir muligheter for økt kompetanse.  Stien mener det derfor både er beklagelig og et stort paradoks at myndighetene har redusert muligheten for personer med nedsatt arbeidsevne å ta fagbrev i et tilrettelagt fagsopplæringsløp. Dette har vært vellykket tidligere, og kompetansebarometeret understreker nettopp viktighetene av det å ha dokumentert kompetanse.

– Med tanke på at denne gruppen er personer som NAV ved tiltaksstart har definert å ha en arbeidsevne på under 50 prosent, vil dette være en gruppe som har utfordringer med å skaffe seg læreplass på ordinære vilkår. Men arbeidsevnen er ikke en statisk faktor. Gjennom gode tiltak øker både mestringsnivå, arbeidsevne og muligheter til jobb. Med tanke på overgang til fast jobb er slike tiltaksløp svært vellykket. Personer i tiltak som ønsker å starte et fagopplæringsløp må få mulighet til dette, spesielt når arbeidsgivere skriker etter nettopp en slik kompetanse. Stortinget har tydelig bedt regjeringen opprettholde denne muligheten i AFT-tiltaket, og vi forventer at dette følges opp i Statsbudsjettet, sier han. 

–Personer i tiltak som ønsker å starte et fagopplæringsløp må få mulighet til dette, spesielt når arbeidsgivere skriker etter nettopp en slik kompetanse, sier Kenneth Stien.