AP vil bruke 168 millioner kroner mer på personer med nedsatt arbeidsevne

#005

I Arbeiderpartiets alternative budsjett styrkes tiltaksinnsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 tiltaksplasser og 300 VTA-plasser. – Dette er et viktig signal. Jeg er også glad for at partiet peker på behovet for kompetansehevende tiltak, sier direktør Kenneth Stien.

Arbeiderpartiet vil bruke 133 millioner kroner med på arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne og 35 millioner kroner mer på Varig tilrettelagt arbeid (VTA).  Arbeiderpartiet vil i tillegg styrke den ordinære tiltaksinnsatsen med 1000 plasser, tiltak i Nav egenregi med 35 millioner kroner, samt 150 millioner kroner spesielt rettet mot en inkluderings-, kompetanse- og helsepakkepakke med tettere oppfølging for unge som i dag står utenfor arbeidslivet.

– Arbeiderpartiets budsjettforslag har mange satsinger rettet mot de som står et stykke fra arbeidslivet. Det blir spennende budsjetthøst i Stortinget. Flere partier peker på nødvendighet av å satse mer på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne for å motvirke unødvendig uføretrygd, sier Kenneth Stien.