"All time high" for Aksis

8 uker under vingene til Akisi var det som skulle til for at 22 år gamle Espen Dagenborg fikk selvtillit til å se mulighetene i livet.

8 uker under vingene til Akisi var det som skulle til for at 22 år gamle Espen Dagenborg fikk selvtillit til å se mulighetene i livet.

93 personer kom seg ut i arbeid og 32 gikk videre til skole gjennom Aksis i 2017.– Det er all-time-high og vi er veldig stolte av det, sier direktør i Aksis, Steinar Karlstrøm til Altaposten. Avisen spanderer seks sider for å fortelle om virksomheten.

Han viser til at bare i Frog-online-kurset, som retter seg mot unge som står utenfor skole eller jobb, har de fått 84 videre i skole og arbeid i 2017.

– Vi lykkes veldig bra og hadde i fjor det beste resultatet i landet på dette kurset. Årsaken er at vi har dyktige folk som jobber med dette, og at de i samarbeid med NAV har funnet de personene som kan passe og ha nytte av kurset, sier han.

 – Utrolig samfunnsansvar

For at Aksis skal lykkes er de helt avhengig av velvilje fra lokalt næringsliv.

– Næringslivet i Alta er helt fantastisk og bedriftsledere tar et utrolig samfunnsansvar. Vi har et nært og godt samarbeid med cirka 340 virksomhetsledere i Alta og hovedinntrykket er at folk ønsker å bidra.  Det kan være naboens barn, eller andre man har lyst å gi en sjanse. Noen man ser har kommet skjevt ut, sier Steinar.

Han bekrefter at de som tar sjansen ofte får tilbake i bøtter og spann.
–  Den som først kan se ut som en hard nøtt å knekke, viser seg ofte å bli en fantastisk arbeidstaker. Bedriften kan rett og slett få en stjernearbeider. I tillegg gir det en merverdi i å hjelpe andre ut i jobb, sier Karlstrøm. 

Han minner om at NAV og har en viktig rolle i puslespillet. 

–  Vi opplever at de har et fantastisk kontor med høy kompetanse på saksbehandlere og en god ledelse, skryter Aksis direktøren, som forklarer at Aksis leverer tjenester til NAV og skal være deres forlengede arm.