Arbeid & Inkludering

Innhold

- Inkluderingsløft med Kristin Skogen Lund

Skogen Lund

Kristin Skogen Lund taler på iJobbdagene 2014

Denne uken ble det klart at Kristin Skogen Lund går av som administrerende direktør i NHO. Hun har vært en pådriver for at arbeidsinkludering må ta utgangspunkt i arbeidsgivers behov.

Ringer i Vannet ble etablert med tidligere NHO-direktør John G. Bernander i spissen i 2012, men prosjektet skjøt virkelig fart under Kristin Skogen Lund i sjefsstolen. På denne måten har NHO tatt en utvidet rolle som samfunnsaktør og metodeutvikler på feltet.

- Kristin Skogen Lund har ikke bare gjentatte ganger profilert prosjektet og viktigheten av å få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb. Hun har også bidratt i stor grad å motivere alle som har jobbet med dette gjennom innlegg på konferanser og flere direkte møter med både arbeidssøkere og veiledere i bransjen. Hennes tydelige budskap har vært at vi har større muligheter til å lykkes hvis personer kommer til bedrifter som ønsket og etterspurt arbeidskraft. Jobbmatch settes i fokus i kombinasjon med kyndig attføringsfaglig oppfølging av den enkelte, sier direktør Kenneth Stien.  Han viser til at inkluderingsutfordringene er store og at Norge vil ha et arbeidskraftbehov framover hvor det blir helt sentralt at flere kan få kompetansepåfyll og oppfølging for å kunne få jobb.  

Vi ønsker Skogen Lund lykke til i ny jobb som konsernsjef i Schibstedkonsernet.