Arbeid & Inkludering

Innhold

TV2 har både rett og feil om arbeidsledigheten

Aktuelt

Publisert

#205

Men kanalen tar opp et viktig poeng: Hvorfor skal ikke våre politikere måles like mye på hva de gjør for å få bukt med den "kamuflerte" ledigheten som den ordinære ledigheten, skriver direktør Kenneth Stien i Dagbladet.

Det er ikke noe nytt når TV2 de siste dagene hevder Nav kamuflerer den reelle arbeidsledigheten i Norge.

Allerede i 2009 kritiserte OECD Norge for å tilsløre tallet på antall mennesker i arbeidsfør alder på utsiden arbeidslivet, ved at den offisielle arbeidsledigheten var kunstig lav, samtidig som antallet personer utenfor arbeidslivet var stor.

Det er mer oppsiktsvekkende at opposisjonspolitikere, tidligere statsråder også fra dagens regjeringspartier slenger seg på. Det er imidlertid liten grunn til å kritisere Nav for at de fører ledighetsstatistikken på samme måte som man har gjort i alle år, for verken dagens eller noen tidligere regjeringer har bedt Nav gjøre dette på annen måte. TV2 blir derfor i overkant konspiratorisk når det skapes et bilde av at Nav nærmest bevisst pynter på statistikken.

Den registrerte arbeidsledigheten hos Nav er nemlig ikke en særlig presis indikator over hvor mange personer som står utenfor arbeidsmarkedet, men mer et bilde på hvor mange ledige som ikke trenger særlig oppfølgingsbistand for å komme inn. Det er derfor den ofte betegnes som den konjunkturavhengige ledigheten, fordi dette er personer som først og fremst trenger at det skapes arbeidsplasser. Om den offisielle ledigheten går opp eller ned sier derfor noe om svingningene i norsk økonomi – og hvordan man lykkes å møte dem.

TV2 blander dette sammen med den konjunkturuavhengige arbeidsledigheten som omfatter personer på arbeidsavklaringspenger og som har behov for tettere arbeidsrettet eller medisinsk oppfølging for å komme i jobb. Men til tross for at TV2 kommer skjevt ut fra hoppkanten, tar kanalen opp et viktig poeng: Hvorfor skal ikke våre politikere måles like mye på hva de gjør for å få bukt med denne ledigheten som den ordinære ledigheten?

Den registrerte ledigheten vil uansett gå ned på sikt, fordi Norge kommer til å kunne få mangel på arbeidskraft på grunn av en aldrende befolkning og tidlig tilbaketrekking fra arbeidslivet. Skal vi opprettholde dagens velferd i framtida er vi avhengige av å få flere av de på arbeidsavklaringspenger i jobb. Et tips på veien kan være å minne om OECDs funn og råd fra 2009, som er like aktuelle i dag: Aktive tiltak settes inn for sent og dermed går folk over i passivitet. OECDs råd er å forsterke oppfølgingsarbeidet, øke antallet tiltaksplasser og tidlig inngripen for å øke sysselsettingen blant gruppen med nedsatt arbeidsevne.

Her er det mange som kan og vil jobbe, men som trenger hjelp på veien slik at arbeidslivet får nytte av denne viktige arbeidskraftreserven.